03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> הגשה אלקטרונית ל PCT ברשות הפטנטים

הגשה אלקטרונית ל-PCT ברשות פטנטים

בקשת ה-PCT מקנה תאריך בכורה בינלאומית לממציאים על פי האמנה, כעקרון בקשת PCT הנה לכשנתיים וחצי בחלק מהמדינות שעל פיה אפשר לבקש תאריך בכורה.

תאריך הבכורה הוא התאריך הראשון בו הממציא הגיש בקשה למשרד הפטנטים שיכול להסתמך על בקשה אשר הוגשה למשל בישראל או ארה"ב, אבל חשוב להבין שהשנתיים וחצי הנם מיום הבקשה הראשון ולא מהיום שמגישים את בקשת ה- PCT, כלומר אם פלוני מגיש בקשה לפטנט (Patent) בישראל הוא יכול לנצל את השנה הראשונה לבקשת הפטנט ולהגיש את בקשת ה- PCT לפני תום השנה הראשונה, במקרה כזה יישאר לו כשנה וחצי בלבד עד לתום תקופת ה-PCT בכדי שיוכל לנצל בקשות לפטנטים במדינות בהם הוא מעוניין בהגנת פטנט.

על כן יש לשקול את המועדים ואת תזרים המזומנים ואת מטרת היזם לטווח הקצר ולטווח הארוך כדי להחליט מהי נקודת הזמן הנכונה לאותו יזם וממציא בכדי להגיש את ה- PCT וכמובן בכדי לא לפספס את תאריך היעד.

על כן כדאי להתייעץ עם עורך פטנטים בכדי שיבנה את האסטרטגיה הנכונה לאותו מיזם עליו רוצים להגן. שיקול נוסף לו צריך להתכונן הנו מה מדינות היעד שהממציא רוצה להגן עליהם בפטנט ולפי כך אפשר לבקש לבצע בחינת PCT אצל בוחן אירופאי או אמריקאי. רשות הפטנטים פרסמה הודעה על הגשה אלקטרונית ומערכת מחשוב חדשה במחלקת ה-PCT שם ניתן למצוא פרטים נוספים, יש לשים לב שאין מדובר עדיין במערכת הגשה מקוונת, אך הרשות מודיעה שיש במערכת רכיב אשר יאפשר הגשה מקוונת ורשות הפטנטים תודיע על מועד תחילת הפעלת רכיב זה בעתיד. בכל מקרה בתחום מורכב זה כדאי להתייעץ עם עורך פטנטים
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©