03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.

הנדסה

אחד מהשלבים הראשונים של קידום ההמצאה, הרעיון, והפטנט הוא שלב התכנון הקונספטואלי המומחש בשרטוטים בדו ובתלת מימד, המתבצע על ידי צוות בעל ניסיון רב בתחומים הנדסיים שונים. התכנון הקונספטואלי המוצג בשרטוטים מאפשר למקד את ההמצאה, לייעל אותה, להסביר אותה ולהשתמש בשרטוטים בתהליך עריכת ובקשת הפטנט ולהבדיל את האמצאה מאמצאות ופטנטים אחרים.

התהליך נעשה בעזרת צוות המומחים בחברתנו, בעל ניסיון רב בפטנטים ובהמצאות ובעל ידע נרחב בתחומים טכנולוגיים שונים אשר נותן את דעתו וניסיונו בתהליך התכנון של הפטנט וההמצאה לכל ההיבטים התעשייתיים תוך התחשבות בתהליכי ייצור עתידיים ועמידה במגבלות תמחור המיזם, שיטות ייצור אבי הטיפוס, והדגמים והייצור ההמוני של הפטנט וההמצאה.

התכנון והשרטוטים מבוצעים ברמה גבוהה ועוזרים גם בתהליך המסחרי וגיוס ההון הדרוש לביצוע המיזם.

לפני ביצוע אב טיפוס או דגם אנו מבצעים תכנון הנדסי הכולל את הפרטים, המידות והחומרים והתהליכים הדרושים לביצוע.
מכונה בעיבוד שבבי ובשילוב הדפסה תלת מימדית
מכונה בעיבוד שבבי ובשילוב
הדפסה תלת מימדית
אנו מכינים גם מצגות דינאמיות וטכניות  המאפשרות ליזם ולממציא להציג פטנטים והמצאות על גבי מסך המחשב בצורה הממחישה בתנועה, בצבע, בתלת מימד, ובפרספקטיבה את היתרונות הטכנולוגיים והפטנטביליים של המיזם וההמצאה ולעניין על ידי כך משקיעים וקניינים פוטנציאליים.

בחירת חלופה לפיתוח המוצר העתידי

הצוות הטכני שלנו בעל ניסיון בפיתוח פטנטים והמצאות בתחומים רבים ומגוונים, הצוות הטכני עוזר לממציא או לחברה כבר משלב הרעיון ועד למוצר, לאחר סיעור מוחות נבחרת אחת החלופות המועדפות, אשר היא תהא זו אשר תיושם בשלב מאוחר יותר. הצוות הטכני מעביר לעורך פטנטים יועץ חלופות אפשריות לצורך בקשת רישום הפטנט, אך דרך היישום הנבחרת נשקלת על ידי צוות המומחים שלנו ביחד עם הלקוח, לפי המטרות והיעדים של המוצר העתידי.

עיצוב מוצר עוד בשלב הקונספט

כבר לאחר אישור סקיצה ראשונית, הצוות הטכני עובר לשלב תכנון הקונספט העקרוני כאמור, כמו כן צוות שלנו מבצע עיצוב מוצר, חשוב כבר בשלב זה להתייחס לעיצוב המוצר עוד בשלב הקונספט בכדי למנוע שינויים רבים עתידיים. 

פיתוח מוצר בצוות רב תחומי

לאחר בדיקה תיאורטית של ההמצאה במידה והמזמין מאשר את תכנון הקונספט ועיצוב מוצר קונספטואלי, אנו עוברים לשלב ההנדסה, צוות טכני מבצע תכנון הנדסי מדויק בטרם בניית דגם. 

בחברתנו צוותים טכניים העוסקים בפיתוח מוצרים ופיתוח פטנטים מתחומים שונים, לכן בשלב ההנדסה, קרי בתכנון ההנדסי אנו משלבים בעלי מקצוע בעלי תחומי התמחות שונים, המרכיבים את המוצר, למשל צוות תכנון המתמחה בפיתוח אלקטרוניקה, פיתוח מכאניקה, פיתוח פלסטיקה, פיתוח בחשמל, תוכנה חומרה ותחומים רבים נוספים.

היתרון שהצוותים המנוסים שלנו בתחומים שונים יכולים לבצע תכנון ואינטגרציה לכדי פיתוח מוצר ואין צורך לעבוד עם מספר חברות שונות אחת לאלקטרוניקה, האחת למכאניקה והאחרת לעיצוב מוצר, כמו כן אנו משלבים עורך פטנטים יועץ שמגיש בקשה להגנה על הקניין ברוחני, קרי רישום פטנטים על הפן הטכנולוגי או רישום מדגמים המגנים על עיצוב מוצר.

לצפייה בשלבי קידום פטנטים לחץ כאן
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©