03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.

שותפיות

מסלול שותפות א'

אחד המסלולים המוצעים על ידי חברתנו הוא מסלול חסכוני, כאשר אנו מספקים את שרותי החברה במסלול שותפות בהתאם להקצאת אחוזים מהמיזם לממציא ולנו.

רק המצאות בעלות סיכוי לקבלת פטנט הנבחרות על ידנו ועל ידי היזם מתקבלות למסלול זה.

הממציא/יזם, הוגה פטנט, נשארים בדרך כלל בעלי האחוזים העיקריים והמרביים בהמצאה, פטנט, רעיון, ואילו אנחנו מספקים את השירותים במחיר מוזל ומקבלים אחוזים צנועים יחסית בהמצאה, פטנט.

מסלול שותפות ב'

אחד המסלולים הנוספים הקיים בחברתנו הוא שיווק פטנטים, המצאות ואבי טיפוס, אנו מופיעים בתערוכות שונות ברחבי העולם ויוצרים קשרים ענפים עם משקיעים וחברות בתחומים רבים ושנים, אנו עוזרים לממציאים/ בעלי פטנטים וחברות בקשירת קשרים לשיווק פטנטים, המצאות ואבי טיפוס. אנו מחפשים עוברם שותפים אסטרטגיים ופיננסיים.

אנו מכינים גם תוכניות עסקיות וחומר שיווקי המתאים לפטנט, להמצאה ולצורכי השוק. אנו מאתרים מתעניינים פוטנציאליים בפטנטים והמצאות ונותנים ליזם, ממציא הצעת מחיר ותנאים לטיפול בהמצאות, פטנטים, רעיונות, וכו'.

איתור משווקים, משקיעים, פוטנציאליים להמצאות, פטנטים, מתבצע במספר מישורים על ידי קשרים שיש לנו עם חברות רבות בארץ ובעולם, ועל ידי תערוכות ומפגשים יזומים.

אנו מלווים את הממציא, הפטנט, ההמצאה, בתהליך המסחור עד לביצוע העסקה וחתימת ההסכם.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©