03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.

שלבים

אנו חותמים על הסכם סודיות ומתחייבים לשמור על סודיות עוד בטרם קבלת ההזמנה מהלקוח.
חשוב שהממציא יחתום על הסכם סודיות לפני שיציג את ההמצאה/ רעיון. כדאי לבדוק שמדובר בגוף אמין בעל שם ומוניטין אשר ניתן לסמוך עליו, ואשר יכבד את הסכם הסודיות שנחתם, ויאפשר לממציא להגיש בקשת פטנט העוזרת לו בשמירת הקניין הרוחני שלו בהמצאה.
 
כדאי לבדוק את הניסיון והיכולות של הגוף שמציגים לו את הרעיון, כדי לא להחמיץ הזדמנות עסקית בעלת רעיון טוב. חשוב לוודא שהגוף שאיתו מתקשרים יהיה בעל יכולת לטפל בכל השלבים של קידום המיזם/ הרעיון, ההמצאה והפטנט.

לפני הגשת הבקשה לפטנט בדרך כלל כדאי לבצע תכנון קונספט עקרוני כדי שלא יתקיים מצב בו הממציא מגיש בקשה לפטנט לפני שמיקד את המצאתו, פיתח והגה על צורות היישום והקידום שניתן להפיק מההמצאה דבר היכול לגרום לכך שנושאים החסרים בהגשת הפטנט יכולים לגרום להפחתה בהיקף הגנתו.

שלבי קידום הפטנט, המצאה, רעיון, שלב אחרי שלב עד להצלחה

 
 1. בעל הרעיון לפטנט, הממציא, יזם, פונים לחברתנו ומקבלים פרטים ראשוניים כלליים בהקשר לאמצאה, פטנט, רעיון שברשותם.
   
 2. חברתנו והיזם, הלקוח, הוגה פטנטים, חותמים על הסכם סודיות, ואנו מתחייבים לשמור על סודיות, הלקוח מציג בפנינו פרטים נוספים אשר מאפשרים לנו להציג בפניו דרכי פעולה להמשך והצעת מחיר.
   
 3. הלקוח, היזם, ממציא, הוגה פטנטים מציג בפנינו את דרישותיו כגון: תכנון שרטוט, דגם אב טיפוס, חיפוש אחר פטנטים, פטנט, פטנט פרוביזיונל, ייעוץ וכו'.
   
 4. הלקוח, ממציא, הוגה פטנטים, מקבל הצעת מחיר ודרכי ביצוע ההזמנה על ידי בעלי המקצוע והמומחים לפי בקשתו וצרכיי המיזם, המצאה, פטנט, רעיון. ההצעה כוללת את שלבי העבודה, עלויות, תנאי תשלום, וזמן הספקה וכו'.
   
 5. הלקוח מזמין את השלב או השלבים אשר הוא מעוניין בהם ומבצע את התשלומים על ידי המחאה, כרטיסי אשראי, או העברה בנקאית.
   
 6. חברתנו מבצעת את ההזמנה של השלב/ הפרויקט לפי שלבי העבודה אשר נקבעו בתיאום עם הלקוח ומוסרת ללקוח את השלב/ הפרויקט שהוזמן.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©