03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פיתוח מוצר >> הדפסה תלת ממדית לפטנטים

הדפסה תלת מימד לפטנטים

הדפסה תלת מימד לפטנטים הנו שלב משמעותי למיזמים רבים, ממציא שמגיש בקשה לרישום פטנט במקרים רבים מעוניין לבצע הדפסה תלת מימד להמצאה שלו, ההדפסה בתלת מימד מאפשרת לממציא לראות באופן מוחשי את המצאתו.

לעיתים ממציאים מגישים בקשה לרישום פטנט אך הם אינם יודעים בשלב הראשוני כיצד יראה יישום המצאתם, לכן אנו משלבים בעבודתנו צוות טכני, בשלב ראשון הצוות הטכני מכין תכנון קונספט עקרוני חומר זה עובר לעורך פטנטים יועץ אשר עורך את הבקשה לפטנט, במקביל צוות התכנון מבצע תכנון של בניית הדגם.

לאחר שהממציא מאשר את תכנון הדגם, צוות ייצור הדגמים מייצר דגם לפי החומר הנבחר לצורך הדגם העקרוני לניסויים. במקרה בו מייצרים את הדגם מפלסטיק, צוות בניית הדגם מייצר דגם במדפסת תלת מימד.

הדפסה בתלת מימד של הדגם, מאפשרת ליזם לבחון את המצאתו ולשפרה במידת הצורך, היתרון שצוות הטכני עובד בשילוב עם עורכי הפטנטים הנו שליזם יש בשלב זה, בקשה לרישום פטנט וכמו כן, דגם שמיוצר במדפסת תלת מימד, בדיגום מהיר.

באופן זה, בשלב הבא, היזם יכול לעניין משקיעים וחברות, כאשר יש לו כבר בקשה לרישום פטנט ודגם.

היתרון שעלויות הייצור ובניית הדגם בהדפסה תלת מימד לפטנטים הנו זול יחסית, אין צורך להכין תבניות וכלי עבודה לייצור המוצר וניתן לשנות בעלויות נמוכות יחסית את הדגם במידה והנו מצריך שיפור.

לפרטים נוספים צור קשר או טלפן 03-9730410
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©