03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> חיפוש פטנט בישראל

חיפוש פטנט בישראל

בישראל המצאות מוגשות לרשות הפטנטים הנמצאת בירושלים, לאחר שבוחן פטנטים מאשר שבקשת הפטנט עומדת בתנאי החוק והפסיקה, הממציא יקבל הודעת קיבול על קבלת פטנט. 

לאחר פרסום הפטנט, הממציא יקבל תעודת פטנט המקנה לו זכות מונופול למשך עשרים שנה על ההמצאה,  פטנטים רשומים הנם פטנטים שכבר מופיעים ומתפרסמים במאגר הפטנטים של רשות הפטנטים. חיפוש פטנט בישראל ניתן לבצע הן דרך האתר של רשות הפטנטים והן באמצעות ספריה המצויה ברשות הפטנטים בירושלים, שם מצויים העתקים של פטנטים רשומים.

חיפוש פטנטים בישראל במאגר הפטנטים הישראלי נותן תוצאות חיפוש רק לגבי מדינת ישראל, ייתכן שלפלוני יש פטנט במדינה מחוץ לישראל ולכן לא ניתן יהיה לאתר פטנט זה במאגר של רשות הפטנטים הישראלית, לכן ניתן לבצע חיפוש במנועי חיפוש אינטרנטיים ללא כל עלות מחוץ לישראל, חיפוש פטנטים חינם שהממציא מבצע בעצמו יכול להועיל לממציא, כך הממציא למד איך אחרים פתרו בעיות בתחום ההמצאה ואיך ההמצאה החדשה יכולה לשפר את המצב הקיים בתחום.

במאגר הפטנטים הישראלי לא מפרסמים  פטנטים שעדיין לא קיבלו הודעת קיבול, לכן פטנטים הנמצאים בשלב הגשת בקשת פטנט בטרם בחינת הפטנט או לאחר בחינה עם הסתייגות הבוחן שטרם נענתה, כל אלו לא יופיעו בעת חיפוש המידע אודות הפטנטים, לכן לעיתים ממציא יכול להגיש בקשה לפטנט ישראלי וכמו כן בקשה לפטנט אמריקאי, הבקשה לפטנט הישראלית עדיין לא תפורסם, אך הגשת בקשת פטנט אמריקאי כן תפורסם עוד בטרם ניתן פטנט ישראלי או אמריקאי, לכן ניתן לבדוק במאגר הפטנטים האמריקאי אם יש בקשה בתחום שמבקשת תאריך בכורה ישראלי שהוגשה כפטנט אמריקאי.
 
בטרם ביצוע חיפוש פטנט, צריך לדעת מה מחפשים, לכן כדאי לבצע תכנון קונספט עקרוני המגדיר ומאפיין את ההמצאה, לאחר הגדרת העיקרון של ההמצאה אפשר לבצע חיפוש עצמי במאגרי המידע. חשוב בעניינים אלו להתייעץ עם עורך פטנטים לגבי כל מקרה ומקרה לגופו, ייתכן והמצאה מסוימת דורשת טיפול שונה בשל מאפיינים מסוימים.
פטנטים בישראל


עדכון חוק הפטנטים לגבי פטנטים בישראל

כאמור לעיל עד לא מכבר רק פטנטים שהתקבלו פורסמו באינטרנט במאגר הפטנטים בישראל, אך עדכון החוק שינה את המצב המשפטי, החל מפסקה זו עודכן המאמר ביום 20.10.2013, עדכון חוק הפטנטים בישראל, שינה את מועד הפרסום.

אם לפני כן התפרסמו רק פטנטים שהתקבלו, היום רשות הפטנטים מפרסמת כל בקשת פטנט, שמונה עשר חודשים מיום הגשת הפטנט, אם התקבלה עד אז הבקשה כפטנט רשום תפורסם עוד לפני מועד שמונה עשר החודשים או אם עדיין לא התקבלה, תפורסם סמוך ככול האפשר לאחר מועד שמונה עשר החודשים, וכמובן שיש לכך השלכה על חיפוש פטנט מאז עדכון החוק.

החוק מציין בעניין פטנטים בישראל:"16 א . (א) הרשם יפרסם הודעה באינטרנט, כאמור בסעיף 166א, סמוך ככל האפשר לאחר המועד הקובע, ובה רשימה של בקשות שכל המסמכים הנוגעים להן יהיו פתוחים לעיון הציבור באופן מקוון, ממועד הפרסום ואילך (בסעיף זה – ההודעה;..."

פטנטים בישראל: בקשה לפטנט שסורבה או בוטלה, לא תפורסם, הרשות בטרם מועד הפרסום תשלח הודעה למבקש על מועד הפרסום, מבקש שאינו רוצה שבקשת הפטנט שלו תפורסם, יכול לשלוח מכתב שהוא מבקש לבטל את הבקשה ולזנוח אותה, במקרה זה לא תפורסם הבקשה, שעדיין אינה פטנט רשום, אך המבקש יפסיד את בקשת הפטנט בהליך זה, אין זה מונע להגיש בקשה חדשה לפטנט, במידה ולא פורסמה, אך המבקש מסתכן שפלוני אחר כבר הגיש בקשה דומה ויתפוס לו תאריך הבכורה.

פטנטים בישראל המבקשים בכורה: כלומר אם מבקש בישראל הגיש לפני כן בקשה מחוץ לישראל, למשל הגיש בקשת רישום פטנט בארה"ב או פטנט זמני או בקשה מחוץ לישראל אחרת, ומבקש תאריך בכורה מהבקשה מחוץ לישראל, מועד פרסום בקשתו יהיה שמונה עשרה חודשים לא מיום הבקשה הישראלית, אלא מיום הגשת הבקשה מחוץ לישראל.

פטנטים בישראל למכירה
 
בעל המצאה שהגיש פטנט בישראל יש לו כאמור אפשרות להגיש בקשות רישום פטנטים במדינות נוספות אם בטרם יחלפו 12 חודשים לפי אמנת פאריס יגיש בקשות במדינות יעד נוספות ויצרף את מסמכי הבכורה של הבקשה הישראלית, לכן כבר לאחר הגשת הבקשה הישראלית, יכול בעל ההמצאה לפנות למכירת המצאתו, כשהמטרה היא לגרום למשקיעים אשר ביצעו חיפוש פטנט להשקעה למצוא את הפטנט הרשום.

אך חשוב לזכור שההמצאה עדיין לא מוגנת בפטנט רשום לא בישראל ולא מחוץ לה, לכן יש לפעול במשנה זהירות לעיתים בהתאם לבניית אסטרטגיה שיווקית המתאימה ליעדי היזם.

פטנטים בישראל האם הם נמכרים? ישראל והממציאים הישראליים ידועים בהמצאות ומציאת פתרונות יצירתיים, ממציאים רבים הצליחו למכור את המצאותיהם מחוץ לישראל, אם בשיטה של תשלום חד פעמי או בשיטת תקבול של תמלוגים או ביזמות עסקית של פתיחת עסק בשיתוף עם משקיעים שונים.

פטנטים למכירה בישראל ובעולם: יש מספר שיטות לקידום היזמות העסקית, ממציא שהגיש בקשת רישום פטנט בישראל או במדינה אחרת יכול להתחיל ולמכור את המצאתו , ראה הרחבה של 7 שיטות אפשריות למכירת ההמצאה במאמר: פטנטים לבית למכירה

פטנטים בישראל ופיתוח דגם: פיתוח דגם הנו שלב אותו ניתן לבצע, אך אין חובה לייצר דגם או אב טיפוס לצורך בקשת רישום פטנט או לפעילות העסקית, עם זאת בעל המצאה שמציג למשקיעים דגם, יש בכך יתרון רב, הן מבחינת הגברת הסיכוי להשקעה במיזם והן מבחינת התקבול אותו הוא יקבל, להרחבה ראה: האם צריך אב טיפוס לרישום פטנט?
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©