03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> חיפוש פטנטים רשומים

חיפוש פטנטים רשומים

חיפוש פטנטים רשומים או פטנט רשום הנו כלי עזר לממציאים ועורכי פטנטים בדרך לרישום פטנט, חיפוש פטנטים רשומים או פטנט רשום יכול להתבצע על ידי הממציא עצמו שיכול לבצע חיפוש פטנטים חינם ללא כל עלות באמצעות מאגרי פטנטים חופשיים באינטרנט הפתוחים לחיפוש ועיון הציבור.

פטנט רשום במנועי חיפוש פטנטים
במאגרי הפטנטים מתפרסמים פטנטים רשומים שעלולים להשפיע על היקף הזכות של בקשת פטנט חדשה, לכן ניתן לחפש במאגרי פטנטים באופן עצמאי וללמוד מה אחרים עשו, אך בחלק ממאגרי הפטנטים כמו בארה"ב לא מתפרסמים רק פטנטים רשומים, אלא מתפרסמות בקשות פטנט שעדיין לא ניתן עליהם פטנט או שנזנחו או שעדיין בתהליכי בחינה, מדינות רבות כמו ישראל אינם מפרסמות בקשות פטנטים בטרם קיבול הפטנט, כלומר רק לאחר שבוחן פטנטים הודיע על קיבול הפטנט, רק אז בדרך כלל תתפרסם בקשת הפטנט, אך כאמור במדינות כמו בארה"ב אין זה כך, משרד הפטנטים האמריקאי בדרך כלל יפרסם לאחר תקופה של כ-18 חודשים את פרטי בקשת הפטנט לרבות תיאור ושרטוטים שהממציא הגיש, גם אם טרם התקבל פטנט, לכן יש לכך חסרון מבחינת הממציא, שהמידע מפורסם בטרם ההגנה.
לכן ממציאים רבים מעדיפים בשלב ראשון להגיש בקשה בישראל עם הליך לתשובה מהירה שיכול להסתיים בטרם פרסום הבקשה האמריקאית

חיפוש פטנט רשום בגוגל פטנטים
חיפוש פטנטים רשומים שממציא מבצע בעצמו חינם וללא כל עלות יכול לעזור לו לקבל מידע שיכול לשפר את המצאתו, ביחס למידע שידוע כבר בתחום ההמצאה, חברתנו מלווה ממציאים כבר מהשלב הראשון, בטרם ביצוע החיפוש ניתן לפנות אלינו ולקבל מידע נוסף בעניין זה, כמו כן לאחר שהממציא מוצא מידע רלוונטי להמצאתו, כדאי לשמור את מספרי בקשות הפטנטים שנמצאו או להדפיס את העמוד הראשון של הפטנט ולתאם פגישה על מנת שנוכל להפנות את הממציא לעורך הפטנטים שינסח את הבקשה החדשה לפטנט לאור הפרסומים הקודמים.

מנוע החיפוש של גוגל פטנטים מאפשר לממציא או ליזם לחפש פטנטים רשומים שהתקבלו וכמו כן פטנטים שעדיין לא התקבלו שעדיין נמצאים בשלבי הבחינה, החיפוש הנו חינם וללא כל עלות, חיפוש פטנט מתבצע על ידי רישום מילים שיכולות להיות רלוונטיות להמצאה.
למשל, אם נחפש לקבל פטנט רשום או בשלב בחינה על כיסא, כותבים את המילה כיסא ומקבלים תוצאות, אך ודאי מילה זו תניב תוצאות רבות לכן, ניתן להוסיף מילים למיקוד חיפוש הפטנט, למשל כיסא קפיצי עם מנוע או כיסא גלגלים מתפרק יניבו תוצאות חיפוש פטנט רשום או בבחינה שונות.
תעודת פטנט רשום
עדכון בחוק הפטנטים לעניין פרסום בטרם קבלת פטנט רשום
תיקון 10 לחוק הפטנטים שינה את המידע המתפרסם ברשות הפטנטים בישראל, לפני כן כאמור לעיל, לא פורסמו בקשות ישראליות שעדיין לא קיבלו פטנט רשום, אך היום המחוקק בישראל השווה את המצב כפי שנהוג בארה"ב ובקשות ישראליות מתפרסמות באתר הפטנטים של רשות הפטנטים לפי סעיף 16 שמונה עשרה חודשים מיום הגשת הפטנט.

פיתוח פטנטים ועורכי פטנטים בדרך לפטנט רשום
אנו משלבים בעבודתנו צוות טכני לפיתוח פטנטים ועורכי פטנטים יועצים, השילוב בין בעלי המקצוע השונים מאפשר לממציא וליזם להרחיב את היקף ההגנה המוגש לבקשת הפטנט, ועוזר הן לפן הטכני וממקסם את היקף ההגנה על ידי הוספת חלופות שונות שמתחרים עלולים לבצעם, כמו כן חוסך ליזם עלויות בטווח הקצר ולטווח הארוך.
פטנטים רשומים או פטנט רשום
פטנטים רשומים או פטנט רשום כאמצעי
 
פטנטים רשומים או פטנט רשום הנם אמצעים למכירת ההמצאה, לעיתים ממציאים חושבים שבמידה ויש להם פטנט רשום הם ימכרו את המצאתם, אך ייתכן ולמרות שיש לממציא פטנט רשום, המצאתו לא תימכר, לכן חשוב עוד בטרם הגשת בקשת רישום פטנט, לבצע תכנון קונספט עקרוני, כדי למצוא פתרונות יעילים, זולים לייצור, נוחים לשימוש וכיוצ"ב. 

פטנטים רשומים או פטנט רשום כאמור הנם כלי המאפשר לממציא להגן על המצאתו, פטנטים למכירה יש להם ערך קנייני מעצם הזכות המשפטית, בנוסף לרישום פטנט, הממציא יכול להציג אמצעי מכירה שונים, אלו יאפשרו לו להציג את המצאתו בצורה ויזואלית או מוחשית ובמקרים רבים יעזרו לו למכור את ההמצאה. אמצעים כגון סרטון אנימציה או אב טיפוס, ימחישו למשקיעים את ההמצאה, עליה לממציא יש זכות מסוג פטנט.
 
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©