03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> יזמות עסקית

יזמות עסקית

אחד העקרונות החשובים לפיתוח המשק הוא יזמות ויזמות עסקית. היזמות היא גורם מרכזי לקידום עסקים, לפיתוח מוצרים ולרווח כלכלי.

היזמים באים מכל תחומי החברה אך הם אנשים ייחודיים בעלי תכונה זאת.

יזמות או יזמות עסקית מאפיינת בני אדם בעלי דמיון ואופקים רחבים. לעיתים קרובות היזמות מכילה גם אלמנטים הקשורים לאמצאות ולפטנטים והמכלול הכולל מביא בחשבון תוכנית עסקית בעלת רעיון חדש או מחודש העולה במוחו של בעל הדמיון המפותח הנקרא יזם. היזם הוגה תוכניות ורעיונות אשר לעיתים הוא מסוגל לבצע אותם בעצמו ולעיתים הוא זקוק לגופים אחרים אשר יתעניינו וישקיעו ביוזמתו.

יזמות היא למעשה תכונה מבורכת של הפרט או הכלל. ככל שמשק פרטי או לאומי מתברך ביזמים טובים, מוכשרים ורבים יותר, כך כלכלתו הופכת לרווחית ומתקדמת.
יזמות או יזמות עסקית יכולה להיות תכונה מולדת או נרכשת או שתיהן יחדיו.

באוניברסיטאות ובבתי ספר שונים קיימים קורסים ליזמות וליזמות עסקית ולחשיבה יצירתית.

יזמים המעוניינים להגן על הקניין הרוחני של היזמות העסקית שלהם מנסים לעשות זאת במידת האפשר על ידי שילוב של בקשות פטנטים על מרכיבים שונים במוצרים או בשיטות הביצוע של היזמות. בדרך כלל יזמים משתדלים להיות ייחודיים ומעוניינים להגן על היזמות או היזמות העסקית שלהם בהתאם ליכולתם. יזמים הם בדרך כלל החלוצים הראשונים אשר מגלים חוסר, עודף, צורך, רווח, שיטה, דרך וכו'.

היזמים לאחר שהוכיחו שהיזמות שלהם נכונה, הגיונית ובעיתוי הנכון ולאחר שקשרו את הקשרים הנכונים יכולים לגייס השקעות הון ביזמות העסקית שלהם. משקיעים פיננסיים, משקיעים אסטרטגיים, חברות הון סיכון וכו' מחפשים בדרך כלל יזמים בעלי הצעות ליזמות עסקית בתחום עיסוקם. היזמים יכולים לנסות להגן על זכויותיהם במידת האפשר על ידי חוזים מסחריים או על ידי אחת הצורות של קניין רוחני ופטנטים.

מאמרים נוספים בנושא יזמות עסקית:

פטנטים רשומים, רעיונות ויזמות עסקית
יש לי פטנט – פטנטים ויזמות עסקית
פטנטים ומושגי יזמות עסקית
מיזם ופטנטים המיזם והרעיון
מיזם ערוץ עסקי ורשת פטנטים להגנתו
המיזם פטנטים מגניבים ברשת או ערוץ עסקי
המיזם ערוץ 2 רשת תוכנית פטנטים חדשים
 
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©