03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> מדגמים ופטנטים כתנופה לפיתוח מוצרים

מדגמים ופטנטים כתנופה לפיתוח מוצרים

מדגמים פטנטים יכולים להוות לתנופה לפיתוח מוצרים, בשלבים המוקדמים של פיתוח המוצרים פעמים רבות הממציא מצוי באי ודאות, הממציא חושש שההמצאה שלו בה הוא משקיע מכספו וזמנו בסופו של דבר אינה שלו לאור זכויות קניין רוחני של ממציא אחר, לכן ממציאים רבים נמצאים בדילמה או בצומת דרכים, לאיזה מסלול לפנות קודם, תחילה לטפל בהליך רישום הפטנטים והמדגמים ברשות הפטנטים או תחילה לטפל בפיתוח המוצרים ורק לאחר פיתוח המוצר לפנות להליך רישום פטנט או מדגם. שאלה זו צריכה להיבחן בכל מקרה לגופו, קרי צריך לבדוק ולבחון את היעדים והאסטרטגיה של אותו ממציא ספציפי, ידיעותיו והיכרותו עם אותו תחום ההמצאה, מטרותיו השיווקיות, קרי האם מדובר בהמצאה בו פועל הממציא כיזמות עסקית המכוונת להקמת אותו מוצר לעסק של הממציא או שבכוונת הממציא למכור את ההמצאה בתשלום חד פעמי או בשיטת קבלת תמלוגים. 

בדרך כלל כדאי תחילה לטפל בהליכי הפטנטים והמדגמים השונים, טיפול נכון ומהיר יכול למנוע מממציא להשקיע כסף וזמן על מוצר שאינו בר הגנה או גרוע מכך שכבר נרשמו זכויות קניין רוחני לממציא אחר. גם כאן בשלב הגשת הבקשה לפטנט או מדגם אפשר לנקוט בשיטה שתידחה את העלויות ככול שהחוק והאמנות מאפשרות, כדי לאפשר לממציא בזמן דחיית עלויות אלו לחפש משקיעים ושותפים אסטרטגיים.

לעיתים יש צורך לבצע את פיתוח המוצר לצד ובמקביל להגשת הבקשה לרישום פטנט או מדגם כי פעמים רבות יש השפעה בין תהליכים אלו, קרי מתוך פיתוח ועיצוב המוצר לעיתים יש להשתמש במידע מתוצרי הפיתוח לצורך הליכי הרישום במשרד הפטנטים.

לעיתים בעת פיתוח המוצר ולאור בדיקות הממציא וצוות היועצים נראה שסיכוי לקבל פטנט על המוצר אינו גבוה, אך עם זאת ישנם הליכים נוספים בהם ניתן להגן על מוצר בעל עיצוב ייחודי וחדש, זאת באמצעות הליך המתבצע ברשות הפטנטים והמדגמים, הבקשה נקראת בקשה למדגם. אם זאת פעמים רבות ניתן להגיש בקשות לאותו מוצר שפותח בשתי סוגי הבקשות כך המבקש יכול ליהנות מהגנה בשני תחומים של הקניין הרוחני, על ידי הגשת פטנט והגשת מדגם על אותו מוצר היזם מרחיב את הגנתו הן לפן הפונקציונאלי והן לפן העיצוב של המוצר המפותח.

לכן מתקיימים יחסי גומלין בין הפטנטים למדגמים לבין פיתוח המוצרים, יחסי גומלין אלו יכולים להתבטא כיצירת תנופה האחד כלפי השני, קרי כאשר ממציא מקבל פטנט רשום או מדגם רשום, מעצם קבלת הזכויות פיתוח המוצרים מקבל תנופה על ידי הורדת אי הודאות בא שרוי הממציא, הממציא מקבל יותר בטחון שהמצאתו אכן שלו, ונוצרת תנופה לפיתוח המוצר.

אנשי המקצוע שלנו משלבים בעלי מקצוע הן מתחום הפטנטים והמדגמים, קרי עורכי פטנטים, והן מהתחום הטכני, קרי אנשי תכנון ופיתוח, שילוב זה מאפשר לממציא וליזם לקדם את המצאתו בשני התחומים.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©