03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> מדגמים פטנטים והמצאות

מדגמים פטנטים והמצאות

בכל בקשת פטנט ניתן להגן על המצאה אחת. כאשר הממציא מזמין את עריכת בקשת הפטנט אצל עורך פטנטים (patent attorney) יש צורך בחשיבה ותאום ציפיות בין הממציא לבין עורך הפטנטים. ממציאים רבים חושבים לתומם שככול שיוסיפו יותר המצאות וביצועים בבקשת הפטנט (patent) שלהם כך יקבלו פטנט בעל היקף הגנה רחב יותר, אך בפועל אין זה כך לרוב.

עורך הפטנטים בדרך כלל מחפש ומגדיר את עיקר ההמצאה, קרי אפשר לומר את לב ההמצאה, אך לעיתים הממציא שאינו מבקש להוסיף פרטים שאינם רלוונטיים להמצאה ואין בהם התקדמות המצאתית.

עורך הפטנטים משתדל בדרך כלל לכלול בעריכת התביעה הראשית של הפטנט את עיקר ההמצאה, התביעות התלויות בתביעה הראשית, הוא עורך כתביעות משנה תלויות המפנות לתביעה הראשית. התביעות התלויות מנסות להרחיב את היקף ההגנה של בקשת הפטנט.

לדוגמא: הגנה על המצאת מכונת התפירה, ניתן לייצר את המנגנונים של מכונת התפירה בצורות מכאנית שונות, למשל להפוך תנועה קווית לתנועה סיבובית או להפוך תנועה סיבובית לתנועה קווית על ידי שימוש במנגנונים ושיטות מכאנית שונות, אך עיקר ההמצאה, לב ההמצאה, של מכונת התפירה היא המחט, המכילה חור אשר דרכו משחילים את החוט, החור נמצא בסמוך לחוט המחט. לכן ההגנה על ההמצאה הנ"ל התמקדה בעריכת התביעות של הפטנט במיקום החור שבמחט, כדי להגן על עקרון חשוב של ההמצאה. בכל בקשת פטנט הממציא ועורך הפטנטים צריכים להגדיר באופן ברור ביותר מהוא עיקר ההמצאה.

בכדי לאפיין ולהגדיר את עיקר ההמצאה יש צורך להתייעץ עם עורך פטנטים שיבחן כל מקרה לגופו, אך כדאי לבצע תכנון קונספט שמגדיר את ההמצאה הן מבחינה טכנית אשר עלול להשפיעה על היקף הזכות שיבקש הממציא בבקשת הפטנט.

לעיתים לאחר בחינת ההמצאה עורך הפטנטים מסיק שלא ניתן לקבל פטנט, אך ניתן להגן על ההמצאה באמצעות הליך אחר, למשל בהליך לבקשת מדגם. בכדי לקבל פטנט רשום יש צורך לעמוד בקריטריונים של חוק הפטנטים, בין הקריטריונים הנדרשים, הנם הצורך להוכחת החדשנות, התקדמות המצאתית, תועלת, בתחום טכנולוגי הניתנת לייצור תעשייתי.... אך בחלק מהמקרים, הממציא מעוניין להגן גם על הצורה והעיצוב של המוצר, על כן ניתן להגיש בקשות מדגמים במשרדי ורשויות הפטנטים בישראל ובעולם.

בארה"ב בקשת המדגם נקראת design patent, ניתן לשלב הגנה זו ביחד עם בקשת הפטנט וכך להרחיב את היקף ההגנה של הקניין הרוחני.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©