03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.

מיזם ערוץ עסקי ורשת פטנטים להגנתו


מיזם ערוץ עסקי ורשת פטנטים להגנתו, קרי כאשר ליזם יש מיזם במקרים רבים כדי להגן על ערוץ עסקי זה, כדאי ליצור רשת פטנטים אשר תאפשר לממציא לשמור על ההמצאה מפני ניצול ההמצאה על ידי מתחרים אחרים, באמצעות רישום פטנט ניתן להגן על הפן הטכנולוגי באותו מיזם.
 
לעיתים ממציאים מפרסמים את המיזם שלהם עוד בטרם הגישו בקשת רישום פטנט, במקרה זה, הממציא מפסיד את האפשרות לקבל פטנט רשום, אחד התנאים שבחוק הפטנטים הנו שההמצאה לא פורסמה בטרם הוגשה כבקשה לרשות הפטנטים.
 
לכן, כדאי להגיש בקשת רישום פטנט עוד בטרם פרסום ההמצאה, ניתן לעיתים להגן על מיזם באמצעות רשת פטנטים, כלומר להגיש יותר מבקשת פטנט אחת, לעיתים במוצר או מיזם אחד ניתן למצוא מספר המצאות שכל אחת מהן, הנה בקשת רישום פטנט שונה, אך במקרים רבים, מספיק בקשת פטנט אחת, שמגנה על ההמצאה, באופן זה, ניתן לחסוך עלויות של בקשות רישום של רשת פטנטים ולהתמקד בהמצאה העיקרית שהיא ליבת המיזם.
מיזם ערוץ עסקי ורשת פטנטים להגנתו
מיזם למכירה - ערוץ עסקי לגיוס השקעות
מיזם למכירה – ערוץ עסקי לגיוס השקעות, לעיתים לממציא יש מיזם שבבסיסו המצאה או רעיון, לאחר הגשת רישום פטנט, ניתן לפנות למימוש הערוץ העסקי, כלומר לפנות למשקיעים וחברות הנמצאות בתחום ההמצאה ולבקש השקעות למיזם או למכור את ההמצאה או לבקש לקבל תמלוגים מכל מכירה של ההמצאה.
 
ישנן מספר דרכים לגיוס הון, למשל פניה לחברות ומשקיעים, פניה לקרנות מימון מוסדיות ופרטיות, כמו כן קידום המיזם באופן עצמאי על ידי היזם או הממציא, עניין שדורש השקעה ומימון שאינו מבוטל, בהקמת ותחזוק העסק.
 
ראה מאמר בו יש 7 שיטות שונות למכירת פטנטים : פטנטים לבית למכירה ראה גם: פטנטים למכירה
 
מיזם ויזמות עסקית
יזמות עסקית  של יזמים, מאפשרת קידום מיזם בדרכים עסקיות שונות, כאמור ערוץ עסקי שונה בכל מיזם ומיזם משפיע על ההשקעה והזמן שהממציא או היזם ישקיע, יזמות עסקית יש בה סיכונים וסיכויים, יש לשקול את הסיכוי מול הסיכון, קרי כמה משאבים כדאי לסכן ואיך לעומת מה הסיכוי להצליח באותו מיזם.
 
מיזם שמוגן בפטנט מוריד במקרים רבים חלק מהסיכונים, מאחר ומאפשר ליזם לשמור את המצאתו ולמנוע מאחרים מלנצל את המצאתו ללא הרשאתו, כך שהשקעותיו לא ירדו לטמיון באמצעות העתקה של מתחרים.
 
רצוי שיזם יכיר את תחום היזמות העסקית אליו הוא נכנס, כמו כן שיכיר מושגי יסוד שישמע במהלך תהליך היזמות, ראה מאמר: פטנטים ומושגי יזמות עסקית ראה גם מאמר: מיזם ופטנטים המיזם והרעיון

המיזם ערוץ 2 רשת תוכנית פטנטים חדשים
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©