03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> מילון מונחים בפטנטים

מילון מונחים בפטנטים 

מבוא פטנט מילון מונחים בפטנטים מאפשר לממציא למצוא מונחים שונים בתחום הפטנטים שיעזרו לו להתמצא בתחום במהלך רישום פטנט ומושגים שונים שייחשף אליהם במהלך תהליך רישום פטנט ברשות הפטנטים או במשרדי הפטנטים בעולם.

לעיתים ממציאים משתמשים במונחים לא נכונים או שיש להם מחשבה על שלב כלשהוא או מונח כלשהוא הקשור לתהליך רישום הפטנט, היזם עלול להצהיר למשל בפני משקיעים או חברות שיש לו לדוגמא פטנט, אך בפועל יש לו זכות אחרת למשל תאריך בכורה לפי אמנת פאריס או אמנת pct, לכן חשוב שממציא ידבר את השפה הנכונה.
שפת הפטנטים לקוחה מחוק הפטנטים ומהפסיקה, בישראל ובעולם, לעיתים ניתן למצוא מספר מושגים המכוונים לאותו עניין, בעיקר לאור מינוחים הלקוחים גם מדינות אחרות למשל לפי חוק הפטנטים שבארה"ב בו יש שימוש במשרד הפטנטים האמריקאי, לדוגמא בקשה ארעית הנקראת בטעויות לשוניות שונות.
פטנט פיתוח מוצר
פטנטים מונחים בתהליך רישום פטנט ובקניין רוחני
פטנט או פטנטים בלעז PATENT זכות משפטית של בעל המצאה שהגיש בקשת רישום פטנט על פי חוק הפטנטים של אותה המדינה, ההגנה הנה טריטוריאלית, הבקשה נבחנת על ידי בוחן פטנטים, שיבדוק אם ההמצאה עומדת בתנאי החוק, בין התנאים החשובים חדשנות והתקדמות אמצאתית, בעל פטנט רשאי לתבוע את מי שמפר את הפטנט בבית המשפט.
 
רשות הפטנטים הגוף החוקי בישראל האחראי על הליכים שונים משלב בקשת פטנט ולאורך חיי הפטנט, אחראי על תהליכי רישום שונים, ביניהם מדגם, pct, סימן מסחר. ברשות הפטנטים יושבים הבוחנים וכן רשם הפטנטים ובית הדין בו הוא פוסק בענייני קניין רוחני.
 
תעודת פטנט רשום מוענקת למי שהצליח בתהליך הבחינה, כל מספר שנים יש צורך לשלם דמי חידוש או לשלם את האגרה מראש לתקופה של עשרים שנה, בתעודת הפטנט פרטי בעל הפטנט, שם הפטנט, יום הנפקה ופרטים נוספים.
 
עריכה לבקשת פטנט הנה המסמך הנבחן על ידי בוחני הפטנטים, העריכה מוגדרת היקף ההגנה המבוקשת וזו שהתקבלה לאחר תהליך הבחינה, היקף ההגנה נקבע בפרק התביעות.
 
בקשת פטנט לפי אמנת פאריס מקנה תאריך בכורה, מבקש בקשת רישום פטנט באחת ממדינות אמנת פאריס, יכול לטעון לתאריך הבכורה של ההגשה הראשונה (דין הקדימה) ובתנאי שיגיש את הבקשה השנייה במדינה או במדינות יעד נוספות בטרם יחלפו 12 חודשים מיום הגשת בקשת הפטנט במדינה בה הוגשה בקשת הבכורה.
 
בקשה לרשות הפטנטים לפי אמנת PCT  מאפשרת לבעל הבקשה להמשיך את אמנת פאריס, כלומר בטרם יגמר תאריך האמנה הראשונה קרי 12 חודשים, ניתן להאריך את תקופת השימוש בדין הקדימה למדינות יעד נוספות, באמצעות הגשה לפי אמנת pct, או ניתן להגישה מראש מוקדם יותר, הבקשה הנקראת בקשה בינלאומית אינה מעניקה פטנט (ראה: פטנט בינלאומי), אך מאפשר להאריך את תקופת הגשת בקשות במדינות יעד בעולם למשך 30 חודש בארה"ב, 31 חודשים באירופה ותקופות שונות למשל 37 חודשים בוייטנאם.
 
עורך פטנטים הנו בעל מקצוע שקיבל רישיון מרשות הפטנטים לעסוק בתשלום בקניין רוחני למשל בעריכה ורישום פטנט, מדגם או סימן מסחר, עבודתו הנה מול בוחני פטנטים ולעיתים מול רשם הפטנטים בבית הדין של רשם הפטנטים. 
 
עורך דין פטנטים הנו עורך דין רגיל לכל דבר ועניין שמייצג גם או לעיתים רק בענייני פטנטים, עורך הדין יכול לבצע את כל הפעולות שחוק הפטנטים מציין לגבי עורך פטנטים, לרבות עריכה ורישום וייצוג בבית הדין של רשם הפטנטים, ובנוסף יכול לייצג בתביעות הפרת פטנטים בבית המשפט (ראה: עורך דין פטנטים).
 
פטנט זמני/פרוביזורי ארעי בקשה זו אינה מהווה או מעניקה זכות של פטנט, קרי אינה מקנה זכות מונופול על ההמצאה, שמה הנכון הנו PROVISOINAL (פרוביזיונל) שהנה למעשה בקשה ארעית המוגשת במשרד הפטנטים האמריקאי, המאפשרת לבקש תאריך בכורה לפי אמנת פאריס, ובתנאי שמבקש הבקשה יגיש את בקשת רישום הפטנט במדינה או במדינות יעד נוספות החתומות על אמנת פאריס בטרם יחלפו 12 חודשים מיום הגשת הבקשה הארעית (ראה: רישום פטנט פרוביזורי על רעיון).
 
מדגם בקשות הפטנטים המדגמים וסימני מסחר הנה בקשה המגנה על עיצוב מקורי, הבקשה נבחנת על ידי מחלקת המדגמים, ניתן להגישה במקביל להליך רישום פטנט או רק בקשת מדגם לבד, מקנה זכות על עיצוב למשך 15 שנה (ראה: רישום מדגם).
 
סימן מסחר הגנה בקניין רוחני במחלקת סימני מסחר, מקנה הגנה על שם לתקופה של עשר שנים, ניתן להאריך את התקופה ללא הגבלה בכל פעם לעשר שנים נוספות.
 
מדגם תועלת UTILITY MODEL  הליך שאינו ניתן לרישום בישראל, ניתן להגיש ברוב מדינות אירופה, סין, יפן, אוסטרליה ומדינות נוספות, אבל ממציא ישראלי יכול לבקש זכות לפי הליך זה במדינות יעד וכמו כן לפעול בחלק מהמדינות לפי אמנת פאריס.
 
המצאה כשירת פטנט מהי חוק הפטנטים מציין בסעיף 3 את התנאים העיקריים בין שאר התנאים שבחוק ובתקנות בכדי שהמצאה תהא כשירה לקבלת פטנט: "3.    אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט."
 
תביעות הפטנט הנו החלק המגדיר את היקף המונופול שבהמצאה כפי שמציין החוק: ")13.    א)  הפירוט יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות את האמצאה, ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט."
 
קיבול בקשת פטנט החלטת בוחן הפטנטים להעניק למבקש פטנט, המבקש יקבל לאחר הודעת הקיבול פטנט לפי תהליך המציין החוק.
 
פטנט מוסף החוק מציין כדלקמן: "44.    (א)  בעל פטנט שהוא בעל אמצאה שהיא שכלול או שינוי לאמצאה שעליה ניתן הפטנט (להלן – הפטנט העיקרי), רשאי לבקש כי הפטנט על האמצאה השנייה יינתן לו כפטנט מוסף." (ראה: פטנט מוסף).
 
המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים או עורך דין העוסק בתחום הפטנטים לכל מקרה ומקרה באופן פרטני, יש להתאים את ההליך ליעדי הממציא ולאסטרטגיית פטנטים בהתאם להמצאה או סוג הקניין הרוחני הנדרש.
 
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©