03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנטים

פטנטים

אחד האתגרים החשובים העומדים בפני ממציאים ובעלי פטנטים הוא האתגר הכלכלי. רישום פטנטים וקבלת פטנטים הם דברים חשובים אך ממציאים רבים מתלבטים ומתקשים בשלב החשוב של המימוש הכלכלי של הפטנט . מומלץ שהממציא אשר הגיש בקשת פטנט ינצל את הזמן העומד לרשותו להכנת תוכנית מגירה בתחום הכלכלי של הפטנט.

מרגע שהממציא מזמין אצל עורך פטנטים כתיבה של עריכת בקשה לפטנט ועד שהממציא מקבל מספר בקשת פטנט , חולפים בדרך כלל מספר שבועות, הזמן הזה יכול להיות מנוצל להכנת תוכנית מגירה לקידום הכלכלי של הפטנט שאמנם עדיין לא התקבל ולא נבחן. מטרתה של תוכנית זו היא מיצוי מקסימאלי של הזמן העומד בפני הממציא.

מהתאריך שהממציא מקבל את מספר "הפטנט ברישום" בישראל לדוגמא, מתחיל לפעול "שעון עצר" המכתיב לממציא לוחות זמנים קשיחים וקבועים, תאריך זה נקרא תאריך הבכורה. ממועד תאריך זה הממציא בעל הזכויות בבקשה של "הפטנט ברישום" יכול לבצע פעילויות נוספות להגנה על ההמצאה שלו באזורים גיאוגרפיים נוספים ורצוי מאוד שהוא יעשה זאת במהלך 12 חודשים מתאריך הבכורה.

הממציא יכול בתקופה זו להגיש בקשות פטנטים ברמה הלאומית במדינות היעד החשובות לו, או להגיש בקשת פטנט בין לאומית הנקראת PCT , בקשות אלו כרוכות בהוצאות כספיות.

כדי שהממציא לא ישא בעצמו בעלות של ההוצאות הכספיות הנ"ל הכרוכות בעלות של אגרות וטיפול בבקשות הפטנטים. רצוי שהממציא לא יבזבז את הזמן העומד לרשותו מרגע שעורך הפטנטים התחיל את עבודתו ועד לקבלת מספר הבקשה של "הפטנט ברישום". בזמן זה רצוי שהממציא יכין "תוכנית מגירה" לביצוע של פעילויות מסחריות הקשורות בפטנט לדוגמא: הכנת "תוכנית עסקית" , הכנת כתובות ומכתבים המיועדים למכירת הפטנט או למכירת זכויות שימוש בפטנט לאחר שיבחן וימצא על ידי הבוחן כראוי לקבלת פטנט.

התהליכים העסקיים הכרוכים בפטנט עשויים לקחת זמן ולכן כדאי לנצל בתבונה את הזמן, שעורך הפטנטים כותב את בקשת הפטנט להכנת "תוכנית מגירה" אשר ניתן יהיה לממש אותה מיד כאשר הממציא מקבל את "תאריך הבכורה" ומספר הבקשה של "הפטנט ברישום".

בנושאים אלה צריך להתייעץ עם עורך פטנטים מוסמך, אשר צריך לבחון כל מקרה לגופו.

לפרטים נוספים צור עמנו קשר בטלפון 03-9730410.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©