03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> עורך דין פטנטים

עורך דין פטנטים 

ממציאים לעיתים מחפשים עורך דין פטנטים, אך לעיתים אינם מבדילים בין עורך דין פטנטים לבין עורך פטנטים. עורך דין פטנטים כפי שאומרים לעיתים ממציאים הוא עורך דין פשוטו כמשמעו, ישנם עורכי דין שעוסקים בתחום הפטנטים אך מבחני ההסמכה של עורכי הדין אינם בניסוח פטנטים, לעומתם עורכי פטנטים הנו מקצוע שבו נבחנים על מנת לקבל רישיון בין השאר הבחינות כוללות ניסוח ועריכת פטנט.

עורך פטנטים הנו בעל השכלה הנדסית ועובר התמחות (סטאג') של שנתיים ונבחן בבחינות מטעם רשות הפטנטים, לעומתו עורכי דין נבחנים ומקבלים הסמכה מלשכת עורכי הדין.

ממציא בעל המצאה חשוב שיתייעץ עם בעל מקצוע בעל הסמכה מתאימה, עריכת הפטנט מצריכה ידע של חוק הפטנטים והפסיקה בתחום.

פעמים רבות ממציאים נעזרים בבעלי מקצוע בתחומים שונים לקידום ההמצאה בעת תהליך היזמות העסקית. יזמות עסקית בהמצאות ופטנטים משלבות מספר תחומים, צוות טכני שמפתח את ההמצאה העוסק בתכנון בניית דגם או אב טיפוס, עורך פטנטים או עורך דין המתמחה בתחום הפטנטים שמנסח ועורך את הבקשה לפטנט, צוות שיווקי העוסק בפן העסקי והשיווקי קרי הכנת חומר שיווקי כגון מצגת עסקית או סרטון אנימציה לפטנט, הכנת תוכנית עסקית, פנייה ושיווק ההמצאה והפטנט על ידי שיתופי פעולה עסקיים גיוס הון או עסקאות תמלוגים ושילוב בין האופציות העסקיות האפשריות.

החשיבות של תהליך עריכת הפטנט
אנו מספקים שירותים משלב הרעיון תכנון בניית דגם או אב טיפוס, ועובדים עם עורך פטנטים שעורך את בקשת הפטנט, כמו כן אנו מכינים סרטון אנימציה ותוכנית עסקית. 
תעודת עורך פטנטים
מניסיוננו שילוב בין התחומים השונים עוזר לממציא ליישם את המצאתו, אם על ידי הצעת פטנטים למכירה וגיוס הון או על ידי ייצור ושיווק עצמי, משקיעים יבדקו את התחומים השונים בטרם ישקיעו בהמצאה, לכן חשוב שתמיד עורך פטנטים מוסמך ינסח את בקשת הפטנט וצוות טכני עם ניסיון יכין לו פרטים טכניים בכדי שהפטנט לא יהיה תיאורטי ולא ניתן ליישום או שההגנה לא תשקף את הצד הטכני קרי את המוצר אותו רוצים לייצר. ניתוק בין בעלי המקצוע השונים פעמים רבות מוביל שכל בעל מקצוע רואה דרך אחרת, הצוות הטכני מפתח מוצר אך אין בו כלל את ההגנה אותה ביקש עורך הפטנטים, לכן ניהול נכון של קידום המצאה וקשר ישיר בין בעלי המקצוע חשוב פעמים רבות כדי להצליח ביזמות העסקית.

עורך פטנטים מקבל מידע טכני ושרטוטים מצוות הפיתוח
הצוות הטכני בחברתנו מכין הסברים טכניים ושרטוטים המועברים אל העורך שמכין את עריכת בקשת הפטנט, עורך הפטנטים מנסח את הבקשה, לפי הפרטים הטכניים המובאים לו, לכן יש יתרון גדול שצוות טכני, מכין עבור עורך פטנטים את המידע הטכני, אותו תכנון קונספט מהווה מבוא לפיתוח המוצר ובשלב מאוחר יותר יבנה דגם או אב טיפוס. 

 הצוות הטכני מעביר אל עורך פטנטים מידע על דרכי ביצוע אחרות של ההמצאה, באופן זה, עורך פטנטים יכול להרחיב את היקף ההגנה, גם לפרטים שלא ישמשו את הממציא באותו מיזם, על מנת למנוע ממתחרים לבצע את ההמצאה בדרכים שונות.
 
שילוב צוות טכני
השילוב בין הצוותים הטכניים לבין עורך פטנטים שעובדים צמוד באותו מבנה, במשרדים סמוכים, מאפשר יתרונות גדולים הן לפן הטכני והן להיקף ההגנה, עורך פטנטים רואה את תהליך התכנון והפיתוח ויכול להתייחס לתהליכים שונים בפיתוח ומגיש בקשה על מידע טכני מתהליך הפיתוח שאינו תיאורטי או רעיוני בלבד, והצוות הטכני מקבל הנחיותיו של עורך פטנטים ומכוון אותם התהליך הפיתוח לתכנן ולייצר אב טיפוס לפי היקף ההגנה שבבקשת הפטנט.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©