03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> עיצוב מוצר פטנט או מדגם ברשות הפטנטים

עיצוב מוצר פטנט או מדגם ברשות הפטנטים

עיצוב מוצר פטנט או מדגם בהגשת בקשה לרשות הפטנטים? יזמים שמעצבים מוצר חדש לעיתים מעוניינים להגן על העיצוב המוצר החדש, לעיתים אינם יודעים כיצד להגן על עיצוב המוצר בפטנט או במדגם.

לעיתים אומרים לממציאים שלא ניתן להגן על עיצוב חדש, אומנם כאשר מדובר בעיצוב בלבד שאין בו מאפיינים טכנולוגיים ייתכן ולא ניתן להגן על העיצוב במסלול הגשת בקשת פטנט ברשות הפטנטים, אך אין בכך ממש שלא ניתן להגן על עיצוב המוצר, ברשות הפטנטים מספר מחלקות, אחת המחלקות היא מחלקת המדגמים שם ניתן להגיש בקשה לרישום מדגם. 

מדגמים ופטנטים כתנופה לפיתוח מוצרים, כלומר לעיתים ההגנה של פטנט רשום או מדגם רשום עוזר ליזם בתהליך היזמות העסקית לקדם את עסקיו בזכות הגנת הקניין הרוחני.

עיצוב מוצר חדש או מקורי יכול להתקבל כמדגם רשום המגן על העיצוב למשך 15 שנה מיום הגשת הבקשה לרישום מדגם במידה ויענה על תנאי החוק והפסיקה, הבדיקה תתבצע על ידי בוחן במחלקת המדגמים.

לעיתים במקרים מסוימים כאשר אין מדובר רק בעיצוב, אלא יש המצאה חדשה העונה על תנאי חוק הפטנטים ניתן לקבל פטנט, אך לעיתים ניתן לקבל מדגם כאשר מדובר בעיצוב.

לפני פיתוח ועיצוב המוצר, כדאי להתייעץ עם עורך פטנטים, שיכול לבדוק אם ניתן להגיש בקשה למדגם בלבד או לפטנט אם התנאים מתאימים לכך, כמו כן לעיתים לאחר פיתוח ועיצוב המוצר ניתן להגיש הן בקשה למדגם והן בקשה לפטנט.

הפרטים לעיל הנם חלקיים ואינם מלאים, לכן יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה כדי שיכוון את היזם כיצד יוכל לפעול.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©