03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנטים במחלוקת

פטנטים במחלוקת 

בחוק הפטנטים בסעיפים 137 ו-138 נקבעו הוראות מיוחדות בקשר "להמצאת שירות" של עובדי מדינה.

כפי שפורסם בעיתון כלכליסט calcalist.co.il בתאריכים 23-24.12.2009 מאת מרק שון, מאיר אורבך וליטל דוברוביצקי:
מדינת ישראל תובעת את חברת אומריקס ומייסד החברה היזם מר רוברט טאוב על סכום ענק של חצי מיליארד שקל.
ההמצאה והפטנטים של הדבק הביולוגי הומצאו על ידי עובד מדינה בבית החולים "שיבא" בשם פרופסור אוריאל מרטינוביץ, חברת אומריקס נמכרה לג'ונסון את ג'ונסון בסכום של 438 מליון דולר.

"המצאת שירות" מוגדרת בסעיף 132 לחוק הפטנטים: "כאמצאה של עובד שהגיע אליה עקב שירותו ובתקופת שירותו".
אם אין בין העובד ובין המעביד (במקרה זה המדינה) הסכם בנושא המצאות ופטנטים של העובד, הפטנטים וההמצאות אשר הומצאו על ידי העובד יהיו שייכים למעביד (המדינה).

"המדינה מבקשת מבית המשפט להצהיר כי הפטנטים שנרשמו על שם הנתבעת ומתייחסים לתכשיר הדבק הביולוגי וכן תכשירי הדבק הביולוגי מבוססים על טכנולוגיה ידע והמצאות שהן קניינה של המדינה"

חברת אומריקס טוענת שהדבק הביולוגי הומצא בעת חופשתו של הממציא מצה"ל ואין למדינה זכויות על הקניין הרוחני בהמצאות ובפטנטים שלו.

פטנטים והמצאות של עובדים שכירים

במדינת ישראל החוק קובע שאמצאה של עובד שכיר אשר הגיע אליה עקב שירותו ובתקופת שירותו, תיהפך לקניין מעבידו אם אין ביניהם הסכם אחר לעניין זה. הדבר חל על העובד גם אם העובד השכיר עוסק בפיתוח המצאותיו ורושם את הפטנטים בזמנו הפרטי לא בשעות העבודה. העובד השכיר חייב להודיע על המצאות והפטנטים שלו למעבידו.

סעיף 137 בחוק מחייב עובד מדינה, חייל, שוטר או עובד מפעל או מוסד ממשלתי. 
אם פטנט ניתן לעובד מדינה, חייל, שוטר או עובד מפעל או מוסד ממלכתי, או אדם אחר המקבל את שכרו מאחד מהגופים האלה, המדינה רשאית לפי (סעיפים 55, 180) " ניצול של מוצר שיש עליו פטנט והוא חולט  כדין על ידי המדינה אין בו משום הפרה" והמדינה רשאית לנצלו לצרכיה ללא תשלום תמלוגים או פיצויים לבעל הפטנט.
בכמה ממדינות העולם אמצאות העובד השכיר מתחלקות לאמצאות שירות ואמצאות חופשיות וקיימות הנחיות וחוקים שונים בקשר לבעלות על הפטנטים שלהם. כדי למנוע מחלוקות עתידיות העובד  השכיר והמעביד שלו יכולים להכין הסכם מיוחד בקשר לבעלות על ההמצאות והפטנטים של השכיר.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©