03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנטים- האם זמני או פרוביזורי הוא רשום?

פטנטים האם זמני או פרוביזורי הוא רשום ?

ממציאים לעיתים אומרים יש לי פטנט רשום, אך לא תמיד הגשת בקשה למשרד הפטנטים מקנה זכות של פטנט רשום, לעיתים ממציאים טועים לחשוב שיש להם פטנט רשום כאשר למעשה יש להם בקשה ארעית שאומנם הוגשה למשרד הפטנטים אך בקשה זו אינה מקנה את זכות הפטנט, קרי עדיין אין להם מונופול אותו מעניק הפטנט הרשום למשך עשרים שנה מיום הגשתו. אומנם הממציא הגיש בקשה למשרד הפטנטים אך זו עדיין לא נבחנה ועדיין אין אישור של בוחן שאכן ההמצאה כשירה להיות פטנט רשום. לפטנט רשום מספר מאפיינים אותם צריך לצלוח הממציא בעת בחינת הפטנט, בין התנאים אותם יבחן בוחן הפטנטים הנם חדשנות והתקדמות המצאתית, הבוחן יבדוק שההמצאה אינה מובנת מעליה לבעל מקצוע ממוצע בתחום. פעמים רבות עורך הפטנטים לא מסביר לממציא מהי המשמעות וההבדל בין פטנט שהוא רשום לבין פטנט זמני או פרוביזורי.

לדעתנו חשוב שהממציא יבין מה הסטאטוס של המצאתו וההגשה שביצע במשרד הפטנטים, בכדי שידע כיצד לפעול בהמשך הדרך ומה הם הזכויות העומדות לראשותו. חברתנו כמלווה ממציאים ויזמים עוזרת בשלבים השונים של ההמצאה ונעזרת בבעלי מקצוע בתחומים הרלוונטיים לאותה המצאה, חשוב שעורך פטנטים מוסמך יטפל בנושאי הפטנטים השונים ובהליכי ההגשה לפטנט, אך כמו כן חשוב שהממציא יקבל הסבר ויבין בפני מה הוא עומד.

פטנט זמני מהו?
ממציאים שאומרים שיש להם פטנט זמני או פרוביזורי הכוונה שאינו רשום, פטנט זמני או פרוביזורי אינו פטנט כלל, יותר נכון לומר שזו בקשה ארעית שבדרך כלל מוגשת במשרד הפטנטים האמריקאי, הבקשה נקראת Provisional והיא מקנה למבקש הבקשה תאריך בכורה של 12 חודשים. בטרם יחלפו 12 החודשים צריך להגיש המבקש בקשה לפטנט שתעבור בחינה מהותית ופרוצדוראלית על ידי בוחן פטנטים, רק אם בוחן הפטנטים יקבל את הבקשה שתוגש לפני סיום שנת הבכורה אז הממציא יקבל פטנט רשום.

יש לשקול בכל מקרה ומקרה האם יש טעם בהגשת פטנט פרוביזורי (הגשה ארעית) או שניתן לפסוח על שלב זה ולהגיש בקשת פטנט כבר בשלב ראשון, בדרך זו יחסוך המבקש זמן ובקשתו תיבחן במועד מוקדם יותר לאור ההמתנה של 12 החודשים בטרם הגשת הפטנט, למרות שגם אם הוגשה בקשת פרוביזיונל ארעית אין חובה להמתין לסיום 12 החודשים ומבקש רשאי להגיש את הבקשה לפטנט בכל זמן מוקדם יותר כאשר הוא מצרף את בקשת הבכורה ע"י הזמנת מסמכי בכורה שהוגשו כבקשה ארעית לבקשת הפטנט אשר תיבחן.
פטנט זמני מסמכי בכורה
פטנט זמני -מונחים

פטנט זמני שמות נרדפים למרות ששמו האמיתי של הפטנט הזמני הנו PROVISIONAL או בעברית בקשה ארעית, נראה שרבים משתמשים בשם פטנט זמני או פטנט פרוביזורי, כמו כן השימוש במילה פרוביזיונל שהנו העתק מלועזית פחות מצוי בשימוש.

פטנט זמני אינו פטנט כלומר פטנט זמני אינו מעניק זכות מונופול על המצאה כפי שמעניק פטנט רשום לבעליו, תוקף פטנט רשום הנו למשך עשרים שנה מיום הגשת הפטנט, לא ניתן לתבוע על הפרת פטנט זמני אלא על הפרת פטנט רשום, למעשה מדובר בשלב התחלתי אותו ניתן להמשיך בהליך נוסף של בקשת פטנט.

פטנט זמני מקנה תאריך בכורה, הנקרא גם דין קדימה, כלומר מיום הגשת הבקשה הזמנית, במידה והמבקש יגיש בקשות נוספות לפטנטים בעולם בטרם יחלפו 12 חודשים מיום הגשת הפטנט הזמני, יצרף מסמכי בכורה של הפטנט הזמני בכל מדינה בה ירצה לבקש פטנט, בכדי שיכירו לו בתאריך הבכורה של הפטנט הזמני במדינה בה הגיש בקשת פטנט או יצרפה לבקשת PCT (ראה: פטנט pct או רישום פטנט בארה"ב או רישום פטנט באירופה)

פטנט זמני לפי אמנת פאריס בקשת הפטנט הזמני היא למעשה מבוססת על אמנת פאריס, על אמנת פאריס חתומות כ-160 מדינות, כלומר ניתן להשתמש בזכות הבכורה במדינות החתומות באמנה, מדובר ברשימה ארוכה של מדינות המובילות את הכלכלה העולמית, למשל, ארה"ב, ישראל, מדינות אירופה, דרום אפריקה, סין, יפן, אוסטרליה, רוסיה ועוד רבות.

פטנט זמני אגרה אגרת פטנט זמני למבקש פרטי בעל המאפיינים המתאימים נכון ליום 11.10.2013 הנה 130$, יש לשים לב שבבקשות שונות מאפיין המבקש עלול לשנות את עלויות האגרה, למשל אם הגיש מעל 4 בקשות פטנטים קודמות בחייו, לעיתים גיל, מחזור כספי. בישראל בבקשה לפטנט גם יש משמעות למאפיין המבקש ולאגרה שישלם, בישראל למשל אם מחזור כספי של חברה מעל עשרה מיליון שקלים, תשלם אגרה שונה מאדם פרטי, כמו כן מי שהגיש פטנט זמני ומבקש תאריך בכורה בישראל, ישלם אגרה יקרה יותר בכ-800 ₪ ממבקש אחר, שזו בקשה ראשונה שאינה מבקשת תאריך בכורה מפטנט זמני.

פטנט זמני היכן מוגש? פטנט זמני מוגש במשרד הפטנטים האמריקאי, אך כאמור מקנה זכות בכורה למשך פחות משנה בכ-160 מדינות.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים או עורך דין פטנטים לכל מקרה ומקרה לגופו.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©