03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנטים ומושגי יזמות עסקית

פטנטים ומושגי יזמות עסקית

ממציא המעוניין לקדם המצאה או רעיון ליזמות עסקית, במהלך השלבים השונים בתהליך קידום המיזם ישמע מושגים שונים שלעיתים אינם ידועים לו, שלב הראשון בכניסה למיזם חדש ולתחום חדש הוא ידיעת המושגים בהם משתמשים בתהליך היזמות העסקית. סקרנו מספר מושגים נפוצים שסביר שהממציא והיזם ישמעו במהלך קידום הרעיון העסקי שלהם, ולהלן הסבר קצר תמציתי על מושגים אלו:

רעיון – השלב הראשוני בו עולה הרעיון יכול להכיל מספר חלופות לרעיונות שונים, הרעיון עדיין אין בו את היישום של ההמצאה, אך הוא הבסיס למיזם העסקי, הרעיון אינו מכיל פעמים רבות את הפתרון הטכני או הטכנולוגי, אלא רק מהווה את המחשבה או החשיבה היצירתית, לעיתים לתפיסה רעיונית חדשה.

המצאה- השלב היצירתי בו גלומה התגלית או הגילוי, כאן כבר בדרך כלל מדברים על שלב בו מתגבשים פרטים טכניים כללים, דרך היישום של הרעיון, בשלב זה ניתן לבצע תכנון קונספט עקרוני על ידי כתיבת ההמצאה ויצירת שרטוטים עקרוניים.

פטנט – שלב הפטנטים הוא בהליך המוגש לרשות הפטנטים, רשות הפטנטים על ידי בוחני הפטנטים יבחנו אם ההמצאה יכולה להתקבל כפטנט, רק המצאה שקיבלה תעודת פטנט יכולה להיקרא פטנט, בטרם קבלת הפטנט, בתהליך ההגשה, כל עוד לא התקבל תעודת פטנט, הסטאטוס הוא בגדר בקשה לפטנט. מרגע קבלת תעודת הפטנט במידה וההמצאה עומדת בתנאי חוק הפטנטים, הפטנט מקנה זכות מונופול לבעל ההמצאה למשך עשרים שנה מיום הגשת בקשת הפטנט.

חוק הפטנטים – חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967

דגם- המחשה פיסית של ההמצאה המיועדת בין השאר להוכחת היתכנות של ההמצאה, הדגם ממחיש לצורך הדגמה פעולה פונקציונאלית של המוצר או צורתו, ניתן לעשות בו שימוש לצרכי ניסויים לבדיקת המוצר העתידי.

אב טיפוס- דוגמה ראשונה המהווה מקור לייצור סדרתי של המוצר, בשלב זה כבר נבדק מבחינה פונקציונאלית וכבר עבר את שלבי הפיתוח והעיצוב של המוצר.

פיתוח מוצר- הפיתוח מתאפיין בשלבים הטכניים היישומיים, הוא העיבוד הטכני לביצוע ההמצאה.

חממות טכנולוגיות- גופים המשקיעים בשלבים הראשוניים במיזם, בדרך כלל מקבלים אחוזים בפרויקט.

תוכנית עסקית- מסמך המתווה דרך ומציג את המיזם, את היתרונות והחסרונות, מציג למשקיעים פוטנציאלים את הפרויקט, מפרט את ההשקעות הדרושות, דרכי המכירה והשיווק, את היזמים, ופרטים רבים נוספים.

רשות הפטנטים- הגוף מכוח החוק מטעם מדינת ישראל שבוחן את ההמצאות ומעניק תעודת פטנט, בראשו עומד רשם הפטנטים, תחתיו אנשי מנהלה רבים ובוחני הפטנטים המבצעים את בחינת הפטנט בפועל.

מדגם- הגנה נוספת אותה ניתן לבקש ברשות הפטנטים במחלקת המדגמים, המדגם מגן על צורות ועיצובים.

סימן מסחר- הגנה נוספת אותה ניתן להגיש לרשות הפטנטים למחלקת סימני המסחר, מגן בעיקר על שמות ולוגו.

עיצוב מוצר- בדרך כלל מתבצע לאחר השלב בו הדגם עובד פונקציונאלית, על פי הנתונים הטכניים מבצעים עיצוב תעשייתי של המוצר, קרי בהתאם לנתונים הנדרשים מהמוצר לדוגמא משקל, גודל, סוגי חומרים וכיוצ'

עורך פטנטים- בעל מקצוע המקבל רישיון מרשות הפטנטים על פי חוק הפטנטים.

הסבר מושגים אלו הובאו בתמצית ואינם ממצאים, במידה ויש לך צורך לקבל מידע נוסף מדויק יותר צור עמנו קשר בכדי לקבל פרטים נוספים, כמו כן אם יש מושג שאינו מופיע ברשימה קצרה זו הנך מוזמן לפנות אלינו לקבל מידע אודותיו.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©