03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנטים חופשיים לשימוש מתי?

פטנטים חופשיים לשימוש מתי?


ממציאים לעיתים שואלים פטנטים חופשיים לשימוש מתי ? השאלה מתי אפשר להשתמש בפטנטים על ידי מי שאינו בעל הפטנט. כלומר האם יש נקודת זמן שבו אדם פלוני יכול לעשות שימוש בפטנט שנרשם. שאלת האם פטנטים חופשיים לשימוש הנה מורכבת.

באופן עקרוני תוקף הפטנט הנו 20 שנה מיום הגשת בקשת הפטנט, כך שאם בעל הפטנט יפעל על פי חוק ותקנות הפטנטים וישלם את אגרות חידוש הפטנט בזמן, אדם אחר יכול לעשות שימוש בפרטי ההמצאה המצויים בפטנט הרשום לאחר שהפטנט פג תוקפו, כאמור 20 שנה. זו התשובה שמרבית האנשים ישיבו, קרי שהפטנט חופשי לשימוש לאחר 20 שנה מיום הגשתו, אך תשובה זו חלקית, היא נכונה במקרים רבים אך לא תמיד.

לאחר קבלת פטנט, בעל הפטנט נדרש לשלם אגרת חידוש כל מספר שנים, למשל בישראל אגרת החידוש עד תום 6 שנים ראשונות מיום הגשת בקשת הפטנט הנה 157 ₪, עלות חידושי האגרות עולה ככול שמתקדמים "בחיי" הפטנט.

כך למשל בעלי פטנטים לעיתים שוכחים או לא מודעים לכך שעליהם לשלם אגרות חידוש בזמן מסוים לאחר מספר שנים שהם בעלי הפטנט או לעיתים הם מפסיקים למכור או למסחר את ההמצאה ואינם מחדשים את זכותם על ידי תשלום האגרה. במקרה כזה, יכול פלוני להשתמש בהמצאה מבלי שיפר את הפטנט. לעיתים בעלי פטנט חושבים שיש להם הגנה וכאשר הם תובעים על הפרת פטנט, מרגע שלא שילמו את החידוש יש להם בעיה בתביעת ההפרה.

אך גם במקרה, שבעל פטנט לא שילם אגרת חידוש, יש תקופה שהוא עדיין יכול לשלם אגרה במקרים מסוימים, אך הליך זה דורש פרסום מחדש של החזרת תוקף הפטנט ופעולות נוספות שלא ניכנס אליהם כאן. למשל יש מקרים מיוחדים ראה סעיף 63 בחוק הפטנטים. המנצל אמצאה שפקעה וחזרה לתקפה; מי שהחל לנצל בישראל אמצאה שהפטנט עליה פקע לאחר שדבר פקיעת הפטנט פורסם לפי סעיף 58, או מי שלאחר אותו תאריך עשה הכנות ממשיות לניצולה, זכאי להוסיף ולנצל את האמצאה לצרכי עסקו בלבד, גם לאחר שהוחזר הפטנט לתקפו.
פטנטים חופשיים שפג תוקפם נורה של אדיסון
פטנטים חופשיים במדינות בהן לא הוגשו פטנטים

לעיתים מבקשי הפטנט מקבלים פטנטים במדינות מסוימות אך לא מבקשים פטנטים במדינות אחרות, לדוגמא, פלוני קיבל פטנט בישראל ופטנט בארה"ב בלבד, האם הפטנטים חופשיים לשימוש מתי ? כאן כל עוד שילם בעל הפטנט את אגרות החידוש בישראל ובארה"ב יש לו זכות למונופול בתקופת תוקף הפטנט, קרי 20 שנה, אבל במדינות אחרות הוא לא עבר הליך בחינה ולכן ניתן לעשות שימוש בהמצאה, למשל בדוגמא, פלוני יכול לעשות שימוש בהמצאה באירופה, אם אין רישום פטנט באירופה או בסין, אם אין רישום פטנט בסין, אך לא בישראל וארה"ב.

ישנם מקרים בהם ניתן לקבל צו הארכה לתקופה של 5 שנים בנוסף ל-20 שנה של תוקף הפטנט, למשל ראה סעיף 64י:

 64י. הגבלת התקופה (תיקון: תשנ"ח3, תשס"ב4, תשס"ו5)

על אף הוראות סעיף 64ט -

(1) תקופת תוקפו של צו הארכה לא תעלה על 5 שנים מעבר לתקופה הנקובה בסעיף 52;

(2) התקופה הכוללת של תקופת הפטנט ותקופת ההארכה במצורף, על החומר, על התהליך לייצורו, על השימוש בו או על תכשיר רפואי המכיל אותו, על התהליך לייצורו או על הציוד הרפואי, על פי הפטנט הבסיסי ועל פי צו ההארכה ביחד תסתיים לא יאוחר מ14- שנים מהמועד המוקדם ביותר שבו התקבל רישוי באחת מהמדינות המוכרות לגבי התכשיר הרפואי המכיל את החומר או הציוד הרפואי, לפי הענין;

(3) צו ההארכה יפוג לא יאוחר מן המועד הראשון שבו פגה, באחת מהמדינות המוכרות תקופת ההארכה של פטנט ייחוס שניתנה לפטנט המגן על החומר, על התכשיר הרפואי המכיל את החומר, או על הציוד הרפואי, הנתבע בפטנט הבסיסי במדינת האיגוד.

לכן חשוב לבדוק כל מקרה לגופו, המידע לעיל ובהמשך המאמר הנו חלקי ואינו מלא, לכן יש לבדוק עם עורך פטנטים כל מקרה לגופו. תחום הפטנטים הנו מורכב, לכן כבר בתחילת הדרך עורך פטנטים מנסח את בקשת הפטנט ובהמשך הוא יכול לייעץ אם יש חשש להפרת הפטנט או לאו, האם היקף ההגנה שבפטנט ימנע מאדם אחר לייצר מוצר דומה בתחום או לאו.

פטנטים חופשיים לאחר הליך ביטול פטנט

כמו כן גם פטנט שהנו בתוקף, לעיתים ניתן לבקש בקשה לביטול פטנט אם התנאים מתאימים למקרה, למשל ראה:

73ב. ביטול פטנט שלא על פי בקשת בעל הפטנט (תיקון: תשנ"ה)2

הרשם רשאי על פי בקשת כל אדם שאיננו בעל הפטנט, לבטל פטנט אם מצא כי קיימת עילה שעל פיה ניתן להתנגד למתן הפטנט; דיני ההתישנות לא יחולו על בקשת ביטול לפי סעיף זה.

על כן, חשוב כבר בתחילת הדרך, לשלב עורך פטנטים ודאי אם מגישים בקשה לפטנט וגם אם אין כוונה להגיש בקשת פטנט, למשל במקרים אחרים שיש פטנטים בתחום ההמצאה ונשאלת השאלה האם הפטנטים חופשיים לשימוש, האם ניתן להגיש בקשה לביטול פטנט או שרוצים להגן על הקניין הרוחני בהליכים אחרים, למשל בבקשת מדגם.

הצוות הטכני שלנו עובד עם עורכי פטנטים, שילוב של צוות טכני שמפתח ומייצר את הדגמים ואת אב הטיפוס יחד עם עורך פטנטים שמספק את הייעוץ וההכוונה, מאפשר ליזם במקרים רבים למנף ולמקסם את המיזם, להגדיר את היקף ההמצאה לאחר שהצוות הטכני יודע מהי הדרך הטכנית בו ייושם המוצר.

פטנטים חופשיים אך ייתכן וקניין רוחני אחר לא
 
לעיתים אין פטנט או פג תוקפו של הפטנט, אך יש הגנה אחרת באמצעות זכות קניין רוחני אחרת, פטנטים הנם הזכות המוכרת ביותר לרוב האנשים, אך במקרים רבים לפלוני יש הגנת קניין רוחני אחר, שלא מצויה במאגר הפטנטים באמצעותה הוא יכול להגן על קניינו.

פטנטים חופשיים לשימוש אך האם יש סימן מסחר? ייתכן ולפלוני יש הגנת סימן מסחר על שם מסוים שהנו עניין שכיח, אך לעיתים יש הגנת סימן מסחר גם על סימן תלת מימדי לדוגמא, המשמעות היא שהסימן המסחרי מגן על מוניטין שקיים בצורה מסוימת, אם אדם אחר ינצל וישתמש בסימן צורתי זה, ייתכן ויפר את זכות הקניין הרוחני ויתבע על הפרתו.

בפסק דין של בית המשפט העליון נקבע, שסימן מסחר יכול להיות על צורה תלת מימדית, מדובר בממתק "טופיפי", נקבע שהממתק רכש אופי מבחין במהלך השנים, יש לראות פירוט מלא בפסק הדין, ראה: דנ"א 4237/08 אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ נ August Storck KG . 

פטנטים חופשיים לשימוש אך מה עם עשיית עושר שלא במשפט? ישנם מקרים בהן יש חוקים אחרים מחוק הפטנטים, למשל עשיית עושר שלא במשפט יכולה להגן על יצרן של מוצר שאין לו פטנט.

פטנטים חופשיים אך מה עם מדגם? מדגם הנה צורת הגנה על קניין רוחני המגנה על עיצוב חדש, לכן ייתכן שייצור מוצר המפר צורה מסוימת המוגנת במדגם רשום יכולה להוות הפרה של אותו מדגם, ייתכן ואין פטנט או שפטנט לא חודש, אך הגנת המדגם עדיין בתוקף.

פטנטים חופשיים אך מה עם גניבת עין? גניבת עין על פי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, מאפשרת לתבוע על נזק, סעיף 1 בחוק מציין: "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שרות שהוא נותן ייחשבו בטעות כנכס או כשרות של עוסק אחר או כנכס או כשרות שיש להם קשר לעוסק אחר".

פטנטים חופשיים אך מה עם זכויות יוצרים? לעיתים אין פטנט אך יש זכויות יוצרים המהווה זכות בקניין רוחני, זכויות יוצרים בישראל אינן נבחנות אצל בוחן כמו במקרה של פטנט או מדגם, לכן אין רישום במאגר מסוים לזכות, אך בעל הזכות יאלץ להוכיח תנאים מסוימים שבחוק זכויות יוצרים למשל קיבוע (ראה: פטנט על רעיון לאפליקציה וזכויות יוצרים).

לכן, כאמור לעיל יש להתייעץ לכל מקרה ומקרה לגופו עם עורך דין או עורך פטנטים, לפי העניין.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©