03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.

פטנטים ישראליים בישראל

פטנטים ישראליים
פטנטים ישראלים בישראל נרשמים ברשות הפטנטים בישראל, זכות לפטנטים ישראלים הרשומים בישראל הנה רק בתוך תחומי מדינת ישראל. מבקש פטנט ישראלי שמעוניין בזכות פטנט מחוץ לישראל נדרש להגיש פטנטים במדינות יעד נוספות, תוקף פטנטים ישראלים הנו לעשרים שנה מיום הגשת בקשת הפטנט בישראל, פטנטים ישראלים שנרשמו בישראל ובעולם הצליחו בתחומים רבים.

פטנטים ישראלים הצליחו בתחומים רבים בתוך תחומי מדינת ישראל ומחוץ לישראל, לדוגמא הפטנט של רב בריח, הטפטפות, פטנטים בתחום הרפואה ובתחומים רבים נוספים, הגשת בקשה לפטנט בישראל מקנה למבקש הפטנט הישראלי תאריך בכורה למשך 12 חודשים על פי אמנת פאריס, כלומר מגיש פטנט בישראל יכול להגיש פטנטים מחוץ לישראל ולבקש שיכירו לו בתאריך דין הקדימה בבקשות שיגיש מחוץ לישראל. המשמעות היא שאם מבקש פטנט מחוץ לישראל יגיש בקשה לרישום פטנט בארה"ב לדוגמא, ומבקש הפטנט הישראלי יגיש את בקשתו בארה"ב לפני שיחלפו 12 חודשים מיום שהגיש את הבקשה הישראלית, מבקש הפטנט הישראלי יכול לזכות גם בבקשה בארה"ב למרות שהגיש בפועל בקשה בחו"ל לאחר המבקש המתחרה, לאור תאריך הבכורה הישראלי.
פטנטים ישראלים שמצליחים בחו"ל במקרים רבים אינם רק פטנטים ישראלים רשומים, אלא הם פטנטים רשומים גם במדינות נוספות, מבקשי הפטנטים מגישים בקשות במדינות נוספות, לדוגמא, בקשה לרישום פטנט באירופה, בקשה לרישום פטנט בסין ובמדינות נוספות.

רישום פטנטים בישראל הנו לפי חוק הפטנטים התקנות והפסיקה, חוק הפטנטים מציין בסעיף 3 רשימת תנאים שבין שאר התנאים צריכים להתקיים:

  אמצאה כשירת פטנט מהי?
3.    אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט.

מכירת פטנטים ישראלים


מכירת פטנטים ישראלים ופטנטים רשומים מחוץ לישראל שהומצאו ופותחו בישראל מתבצעת בדרכים שונות, חלק מבעלי הפטנטים מיצרים את המוצרים בעצמם ומוכרים ומשווקים את המוצר וההמצאה ברחבי העולם, חלק אחר מהממציאים מוכרים את הבעלות בפטנט לחברות המוכרות מוצרים בתחום תמורת תשלום חד פעמי, חלק מהממציאים מקבלים תמלוגים על השימוש בהמצאותיהם, במקרים רבים ממציאים מבקשים השקעות במיזם ונשארים שותפים באחוזים מסוימים, למשל בחברה שמוקמת לצורך שיווק ומכירת ההמצאה או המוצר.

בעלי פטנטים ישראלים במקרים מסוימים לצורך שיווק פטנטים מכינים מצגות או סרטוני אנימציה בשלב הראשון בכדי להיעזר בהם במאמצי מכירת הפטנט, כמו כן לעיתים ממציאים בונים דגם או אב טיפוס בכדי להציג למשקיעים את פעולת המוצר. לכן לעיתים ממציאים שואלים האם צריך אב טיפוס לרישום פטנט ? התשובה היא לא, אך אב טיפוס בין השאר יכול להוות אמצעי להמחיש למשקיעים את ההמצאה ויכול לעזור במאמצי המכירה של הפטנט.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים בכל מקרה ומקרה באופן ספציפי, כמו כן במקרים רבים כדאי לבצע תכנון קונספט עקרוני, קרי איורים טכניים שמועברים לעורך הפטנטים וחומר טכני והסברים שיכולים לעזור במקרים רבים להיקף ההגנה של הפטנט.

פטנטים ישראלים איך מתחילים?

 
תחילה צריך רעיון או המצאה שיש לה פוטנציאל עסקי, כדאי לבדוק ולבחון את המידע שבתחום, לבקר בחנויות ובאינטרנט ולחפש מה אחרים מציעים לתחום זה (ראה: חיפוש פטנטים בישראל), צריך להגדיר את ההמצאה, מה המטרה, מי המשתמש ולמה הפתרון החדש טוב יותר ומשפר את הקיים.
 
פטנטים ישראלים נרשמים לתקופה של 20 שנה מיום הגשת בקשת הפטנט בישראל, אומנם פטנט הנה אחת מהזכויות העדיפות בתחום הקניין הרוחני, אך יש לזכור שישנם זכויות קניין רוחני נוספות אותם ניתן לבקש ביחד עם בקשת הפטנט, למשל בקשה למדגם או סימן מסחר תלת מימדי.
 
לפרטים נוספים צור קשר או טלפן 03-9730410.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©