03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנטים לרכב חדשים מגניבים

פטנטים לרכב חדשים מגניבים 

פטנטים לרכב מגניבים חדשים יוצאים לעולם עם התפתחות הטכנולוגיה, פטנטים לרכב מגניבים חדשים מפותחים בטכנולוגיות שונות, אם באמצעות אלקטרוניקה ותוכנה חדשה או באמצעות מכאניקה וכיוצ"ב ושילוב שלהם, למשל אפליקציות בטלפון סלולארי המפעילה מכאניקה לרכב, שוק הרכב הנו שוק עולמי גדול בעל פוטנציאל מסחרי גבוה, לכן המצאות ופטנטים חדשים שמיועדים לרכב, במידה ויצלחו יכולים להניב הכנסה גבוה יחסית. 

פטנטים לרכב במקרים רבים אינם נראים למשתמש, קרי לנהג, מאחר והם מצויים ברכב לעיתים בחלקיו הפנימיים ובמכאניקה שלו, אך במקרים אלו הם משפרים ביצועים ונוחות למשתמש, אך ישנם מקרים בהם המשתמש וסביבתו, חשופים יותר ויזואלית לאותם אמצעים חדשים, אפשר שאלו קרואים פטנטים מגניבים, קרי הגאדג'טים המגניבים, כפי שנוהגים לומר הדור הצעיר של המשתמשים, למשל פטנט על אפליקציה ושילוב של הפעלה טכנית לרכב.
פטנטים לרכב חדשים מגניבים
פטנטים חדשים מאפשרים לממציא להגן על המצאתו בפני חברות הרכב, החשש של הממציא הוא במקרים רבים מפני חברות הרכב, להם הוא מציע את המצאתו, לכן חשוב לממציאים בטרם הצגת ההמצאה לחברות לרכב להגיש בקשת רישום פטנט.
מכירת פטנטים חדשים לרכב
מכירת פטנטים חדשים לרכב היא במקרים רבים מכירה לחברות יצרניות לרכב או לחברות המייצרות אביזרים וחלקים שונים לרכב, למשל חברות לייצור מנועים לרכב המוכרות את המנועים לחברות הרכב השונות, כמו כן לעיתים מוכרים את ההמצאה לחברות שמייצרות אביזרים לרכב, והמוצר נמכר לא ביחד עם הרכב, קרי אינו מובנה ברכב. 

אלא במקרים אלו, המוצר או האביזר נמכר בחנויות ורשתות לאביזרי רכב, באופן זה, לא צריך הסכמה של חברה לרכב למכור את המוצר יחד עם הרכב, אלא ניתן למכור את האביזר לכלל המשתמשים בחנויות וברשתות ובכמויות גדולות יותר, מאחר והממציא לא מוגבל בהסכם עם מותג רכב אחד ספציפי.

תוקף פטנטים חדשים לרכב

תוקף פטנטים חדשים לרכב הנו למשך עשרים שנה מיום הגשתם כבקשה למשרד הפטנטים, כלומר הממציא יכול ליהנות מהגנת הפטנט על קניינו הרוחני למשך עשרים שנה מיום הגשת בקשת פטנט.

חשוב לזכור שפטנט הנו טריטוריאלי, קרי במדינה שהממציא לא הגיש וקיבל פטנט אין לו אפשרות למנוע ממתחרים לנצל את המצאתו, לכן יש צורך לקבל פטנט בכל מדינה ומדינה באופן ספציפי.

בעקבות בעיית ההגשות המרובות והעלויות הכרוכות בכך, כדאי לבנות אסטרטגיית הגשת פטנטים המתאימה לממציא או ליזם, כלומר להשאיר לממציא את הזמן כדי לפנות לגורמים עסקיים ולנסות ולמכור את המצאתו.

אסטרטגיה זו בנויה על אמנות הפטנטים המאפשרות את דחיית ההוצאות הכרוכות בהגשת פטנטים במדינות רבות כבר בתחילת הדרך, קרי באמצעות שימוש מושכל באמנת פאריס למשל, אפשר להגיש בקשת רישום פטנט במדינה אחת, מתוך 175 המדינות החברות באמנה, ולבקש את תאריך הבכורה במדינות נוספות שיוגשו במועד מאוחר יותר, שהנו לפי תנאי אמנת פאריס, בטרם תחלוף שנה מיום הגשת הבקשה הראשונה לפטנט.

בטרם סיום השנה, הממציא יכול להגיש בקשות במדינות ספציפיות או לעשות שימוש באמנת PCT (ראה: פטנט pct) המאפשרת דחייה של כשנה וחצי נוספות, למועד בו צריך להגיש פטנטים לכל מדינה ומדינה באופן פרטני.
 
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©