03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנטים רשומים מול פטנט פרוביזורי (provisional patent )

פטנטים רשומים מול פטנט פרוביזורי (provisional patent)

פטנט פרוביזורי כפי שרבים נוטים לקרוא לו אינו אלא בקשה ארעית עד להגשת בקשה לפטנט. רק לאחר הגשת בקשת פטנט שעוברת תהליך בחינה על ידי בוחן פטנטים, בסופו של התהליך ובמידה והבקשה עומדת בתנאי החוק יינתן פטנט רשום.

הבקשה הפרוביזורית (פטנט פרוביזורי) או יותר נכון על פי שמה הלועזי PROVISIONAL  (להלן:"פרוביזיונל") הנה בקשה המוגשת למשרד הפטנטים האמריקאי. רבים טועים לחשוב שניתן להגיש בקשת זו בישראל אך אין זה כך, אומנם בקשת הפרוביזיונל מאפשרת לשמור את תאריך הבכורה למשך שנה במדינות שהצטרפו לאמנת פריס, אך אין היא מהווה פטנט רשום. אפשר למנות יתרונות וחסרונות לסוג בקשת הפרוביזיונל ויש לשקול את האסטרטגיה הנכונה בעת תחילת ההליך בבקשות למשרד הפטנטים, אך פעמים רבות בקשת הפרוביזיונל הארעית יכולה לתרום ולהועיל לממציא וליזמים.

מיום הגשת הפרוביזיונל בכדי לשמור על תאריך הבכורה יש להגיש בקשה לפטנט לפני תום השנה, במידה ולא תוגש הבקשה בתקופה זו לא ישמר תאריך הבכורה לבקשת הפטנט. לאחר בקשת הפטנט יבדוק בוחן הפטנטים את הקשר הקיים בין בקשת הפרוביזיונל הארעית לבין בקשת הפטנט, במידה וזה יהיה קיים בנוסף לתנאים האחרים הדרושים לצורך קיבול הפטנט, הממציא יוכל לקבל פטנט רשום המסתמך על תאריך הבכורה שהוגש בבקשת הפרוביזיונל.

חשוב להתייעץ בעניין זה עם עורך פטנטים מוסמך, כדי שיכוון את הממציא לסוג הבקשה המתאימה לו במשרד הפטנטים.
פטנט פרוביזורי בפיתוח
האם פטנט פרוביזורי מקנה מונופול על ההמצאה?
פטנט פרוביזורי (בשמו השגוי) אינו פטנט ולכן אינו מקנה מונופול לניצול ההמצאה, פטנט רשום לעומתו מקנה זכות מונופול לבעל הפטנט למשך עשרים שנה מיום הגשת בקשת הפטנט או מיום הגשת בקשת הפרוביזיונל (פטנט פרוביזורי כפי שנקרא בטעות).

היתרון ב"פטנט פרוביזורי" הנו בעיקר עלותו, מאחר והפטנט הפרוביזורי לא נבחן על ידי בוחן פטנטים בעת הגשתו, אפשר להגישו ללא התנאים הפורמאליים שבבקשת פטנט קבועה, אך עם זאת יתרון זה יכול ליצור חסרון, מאחר והתנאים לא נבחנים, מבקש שלא ינסח את הבקשה הפרוביזורית בצורה נכונה ושיהיה חסר בא פרטים, עלול לא לקבל פטנט רשום לאור חוסרים כאלה ואחרים.

לכן חשוב שעורך פטנטים או עורך דין פטנטים, כלומר עו"ד שעוסק בתחום הפטנטים ינסחו גם את בקשת ה"פטנט הפרוביזורי", כמו כן כדאי לשלב צוות טכני שיספק פרטים טכניים לעורך הפטנטים וחלופות אפשריות לביצוע ההמצאה, כדי להרחיב את היקף ההגנה המבוקש בבקשה.

למידע נוסף בעניין זה ראה מאמר: רישום פטנט פרוביזורי על רעיון.

מכירת פטנט פרוביזורי
מכירת פטנט פרוביזורי אפשרית, למעשה הממציא מוכר את הבקשה הארעית למרות שעדיין אין לו זכות של פטנט רשום, לכן לעיתים ממציא שימכור פטנט פרוביזורי לעיתים יקבל פחות מממציא שימכור פטנט רשום, אך לעיתים ממציאים אינם מעוניינים להמתין לתהליך קבלת פטנט רשום שיכול לקחת במקרים מסוימים זמן רב לעומת הגשת פטנט פרוביזורי שניתן לקבל מספר בזמן מהיר וקצר יחסית.

יש דרכים שונות למכירת פטנטים, רבים מהממציאים אינם מעוניינים להיכנס להשקעה עצמית של פיתוח אב טיפוס ולכן הם כבר בשלבים הראשונים מגייסים משקיע שיממן את הפעולות השונות במיזם, לרבות רישום פטנטים בישראל ובעולם, וכמו כן שיממן את הפיתוח הטכנולוגי, קרי בניית אב טיפוס.

מטרת הממציאים בסופו של דבר לקבל תשלום והכנסה מהמצאותיהם, יש דרכים רבות לביצוע עסקאות בפטנטים, ראה מאמר בו 7 דרכים אפשריות: פטנטים לבית למכירה.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים או עורך דין לכל מקרה לגופו, יש לבחון את ההמצאה את מורכבותה ואת הפרטים הטכניים שאפשר להוסיף לה בכדי להרחיב או למקד את ההמצאה לפי העניין.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©