03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנטים רשומים

פטנטים רשומים 

פטנטים רשומים נרשמים במשרדי הפטנטים בעולם, בישראל פטנטים רשומים נרשמים על ידי רשות הפטנטים. בטרם קבלת פטנט רשום, בוחן פטנטים מטעם רשות הפטנטים יבחן את המסמכים המוגשים לבקשת הפטנט.

מבקש בקשת פטנט שעומד בתנאים שנמצאים בחוק הפטנטים ובפסיקה, יקבל פטנט רשום. תחילה יש לבדוק שאכן מדובר בהמצאה חדשה על ידי חיפוש פטנטים, ניתן לבצע חיפוש בגוגל פטנטים חינם או לשלם עבור החיפוש המתבצע באינטרנט, לאחר מכן במידה ואין די פרטים טכניים או שרוצים להוסיף פרטים טכניים, ניתן להיעזר בצוות טכני שיספק פרטים טכניים על ההמצאה ושרטוטים לעורך פטנטים שיכול לבצע עריכת פטנט ולהגיש בקשה לרישום פטנט ברשות הפטנטים בישראל ו/או במשרדי פטנטים מחוץ לישראל.

לאחר הגשת בקשת הפטנט, בוחן הפטנטים יבחן הן את הצד הפרוצדוראלי של המסמכים שהוגשו בבקשת הפטנט והן את הצד המהותי.

חוק הפטנטים מציין:

" 3. אמצאה כשירת פטנט - מהי? (תיקון: תש"ס)

אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט.
"

במידה והבוחן מוצא שתנאים אלו ואחרים יתמלאו, הוא יעניק פטנט רשום למבקש בקשת הפטנט, היתרון לבעל הבקשה שפטנטים רשומים מעניקים זכות מונופול למשך 20 שנה מיום הגשת בקשת הפטנט, כך בעל ההמצאה שיש לו פטנט רשום יכול לייצר את המצאתו שהוא נהנה מפני ניצול של אחרים בקניינו הרוחני או שיכול הוא למכור זכויות על סמך הפטנט הרשום, לדוגמא מכירת הזכות של הפטנט הרשום בתשלום חד פעמי או על ידי תשלום תמלוגים לבעל ההמצאה.

לפרטים נוספים צור קשר או טלפן 03-9730410. 
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©