03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנט לחיסכון בדלק פטנטים ירוקים

פטנט לחיסכון בדלק פטנטים ירוקים

פטנט לחיסכון בדלק יכול להיכנס להגדרת פטנטים ירוקים, פטנט לחיסכון בדלק יכול להשפיע גם על זיהום האוויר ועל איכות הסביבה ולכן ייתכן שמבקש הפטנט, אם ההמצאה עונה על ההגדרה ובוחן פטנטים יאשר, תיכנס בקשת הפטנט למסלול בחינה מהירה ירוקה.

פטנט לחיסכון בדלק הנו צורך של קידמה, רבות הן המערכות והמנועים שפועלים באנרגיה הנוצרת בעקבות השימוש בדלק, כל אדם שנוהג ברכב יודע שהוצאות הדלק ברכב הנן רבות, על כן יהיה מעוניין להפחית עד כמה שניתן את הוצאותיו.

לכן לאור הביקוש האדיר ולאור העובדה שמשאבי הדלק בעולם מצטמצמים וכתוצאה מכך מחירי הדלק עולים, ממציאים מנסים למצוא פתרונות יצירתיים ולקבל פטנט רשום בישראל ובעולם.

אחת המטרות של ממציאים בכלל וגם בתחום של פטנט לחיסכון בדלק, הנה קבלת פטנט רשום מהר ככול האפשר, בין השאר כי רק לאחר שפלוני קיבל פטנט רשום הוא מוגן. פטנט רשום מקנה זכות מונופול למשך 20 שנה מיום הגשת הפטנט.

היתרון שבמידה ורשות הפטנטים באמצעות בוחן פטנטים יאשר בקשה לפטנט במסלול הירוק, בעל הפטנט יקבל תשובה מהירה ביחס לפטנטים אחרים שנבחנים במסלול הרגיל, כמו כן רשות הפטנטים לא גובה אגרה בגין הבקשה לכניסה למסלול ירוק.

להלן קטע שהתפרסם באתר האינטרנט של רשות הפטנטים בעניין בקשות ירוקות:

"בקשות ירוקות הינן בקשות שההמצאה המתוארת בהן, עליה מבוקש פטנט, מסייעת לשיפור איכות הסביבה, בין היתר בכך שהיא מעכבת את הגורמים להתחממות כדור הארץ, מפחיתה את זיהום האוויר או המים, מקדמת חקלאות בלתי מזהמת , דנה באנרגיה חלופית ועוד . משרד הפטנטים הישראלי ראה לנכון לאמץ מדיניות זו. ובדצמבר 2009 הפיץ חוזר (מ.נ 76) אשר בו , מתוארים הקריטריונים לבחינה מזורזת של בקשות "ירוקות" .

הבקשות יסווגו בסיווג "ירוק" (על סמך בקשת הממציא ואישור הבוחן), ובחינתן תחל שלושה חודשים ממועד הסיווג. ניתן יהיה לבקש לסווג בקשות שכבר הוגשו כבקשות במסלול הרגיל ובחינתן טרם החלה .הבקשה לסיווג "ירוק" לא תחויב באגרה."

לכן במקרים המתאימים כדאי לפנות לבקשה ירוקה למשל בהמצאה לפטנט לחיסכון בדלק.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים בכל מקרה ומקרה באופן ספציפי, כמו כן בטרם הגשת הפטנט יש צורך להכין פרטים טכניים, קרי לא מספיק רק רעיון אלא צריך מידע טכני על ההמצאה באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור שבבקשת הפטנט.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©