03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנט על רעיון ישראלי

פטנט על רעיון ישראלי

האם ניתן לקדם רעיון ? האם ניתן לקבל פטנט על רעיון ? האם פטנטים ישראלים של ממציאים מצליחים ? רבים הם הישראלים שיש להם רעיון העולה בדרך כלל לאור סיטואציה אליה נחשפו או רעיון לפתרון בעיה או מוצר או תהליך המשפר ומקל על משתמשים פוטנציאליים, האם ניתן לקדם רעיון שמאפשר נוחות ויעילות או חסכון לתחום או מוצר מסוים ? שאלות אלו לעיתים מופנות אלינו.  

פטנט על רעיון האם ניתן לקבל ? תחילה יש לשאול את השאלה הנכונה ולהשתמש במינוח הנכון, מהו רעיון ? רעיון הנו השלב הראשוני בו עולה מחשבה יצירתית שיכולה לשפר לחדש או לפתור בעיה, על רעיון כמחשבה לא ניתן לקבל פטנט באופן עקרוני ויש צורך להתקדם ולאפיין מחשבה זו בכדי שתוגדר כהמצאה בכדי לקבל פטנט, בדרך כלל את הרעיון הגולמי ניקח ונאפיין אותו על ידי תכנון קונספט, קרי נראה דרכי ביצוע אפשריים לרעיון הראשוני, לאחר הוספת פרטים טכניים לרעיון ניתן כבר בדרך כלל לקרוא לרעיון המצאה, המצאה במידה והיא עונה על התנאים המופעים בחוק הפטנטים, לאחר בחינה של בוחן פטנטים תהיה כשירה למתן פטנט, קרי ניתן לכנותה פטנט רשום.

פטנטים רשומים מקנים זכויות לבעל ההמצאה לכן יזמים רבים נעזרים בפטנטים במהלך קידום יזמות עסקית על רישום פטנט, אם כן פטנט על רעיון לא ניתן לרישום לעיתים כמחשבה אך עם קצת חשיבה נוספת אפיון והגדרה ניתן להפוך את הרעיון להמצאה עליה ניתן לבקש בקשה לפטנט.

פטנטים ישראלים שהתחילו מרעיון

כך לאחר תהליך של הפיכת הרעיון להמצאה ניתן לראות פטנטים ישראליים שהתחילו מרעיון, וזכו להצלחה בישראל ובעולם, פטנטים אלו התחילו ממחשבה של אנשים יצירתיים שהצליחו לממש את הרעיון, המצאות ישראליות מקוריות ניתן לרשום כפטנט ברשות הפטנטים הישראלית ובנוסף במשרדי פטנטים בעולם, היתרון של רישום פטנט היא יכולת מסחור בזכויות על ההמצאה על ידי מכירה חד פעמית או קבלת תמלוגים על הפטנט או בדרכים עסקיות אחרות, פטנטים למכירה הנם דרך אפקטיבית לממציא לקבל הכנסה על המצאתו ללא צורך להיות יצרן של המוצר.

כך ניתן לראות פטנטים בתחומים שונים למשל פטנט על אפליקציה או פטנט על תוכנה במקרים המתאימים על פי החוקים השונים במדינות היעד, פטנט על תרופה ועוד תחומים רבים ומגוונים כמעט מכל תחומי החיים.
פטנטים ישראלים ומסחור המצאות של ישראלים
 
מסחור המצאות של ממציאים ישראלים אינם רק של פטנטים ישראלים, פלוני שיש לו פטנט ישראלי ולא הגיש בקשות פטנטים מחוץ לישראל, ערך המצאתו פוחת, מאחר ואין לו הגנה של קניין רוחני מסוג פטנט מחוץ לישראל, לכן ממציא ישראלי של לו רעיון שהתפתח לכדי המצאה, רצוי שיגיש בקשות פטנטים מחוץ לישראל בכדי לשמור על המצאתו במדינות יעד נוספות בהם יש שווקים פוטנציאלים וכוח קניה גדול יותר לעומת ישראל, למשל בארה"ב.

בכדי להתחיל התהליך מסחור המצאות ישראליות מספיק לעיתים בשלב ראשון להגיש בקשת רישום פטנט בישראל או במדינת יעד אחרת החתומה על אמנת פאריס או להגיש בקשה ארעית מסוג פרוביזיונל לפחות.

הגשת בקשה למשרד או לרשות פטנטים באחת ממדינות אמנת פאריס מקנה למבקש תאריך בכורה, כלומר אם אלמוני אחר יגיש בקשה לאותה המצאה לאחר הגשת הבקשה של אותו פלוני ישראלי לצורך העניין, יזכה בתאריך הבכורה הממציא הישראלי שהגיש בקשה קודמת באחת ממדינות האמנה, בתנאי שהגשת בקשות נוספות לפי אמנת פאריס תהא בטרם יחלפו 12 חודשים מיום הגשת הבקשה הראשונה, קרי בטרם שתחלוף שנה מיום ההגשה הראשונה.

פטנט פנדינג של ממציאים ישראלים

לאחר הגשת בקשת פטנט לרשות פטנטים (רישום פטנטים בישראל) או למשרד פטנטים מחוץ לישראל, לממציא אין עדיין פטנט רשום, אלא יש לו בקשת רישום פטנט, הנקראת גם פטנט פנדינג. אם אדם אחר בשלב זה ינצל את ההמצאה ללא רשות הממציא, הממציא עדיין לא יכול לתבוע את זכותו בבית המשפט מאחר ועדיין אין לו פטנט רשום, אך פטנט פנדינג ימנע ממבקש אחר לתפוס את תאריך הבכורה של המבקש הראשון.

ראה הרחבה בעניין זה במאמר: פטנט פנדינג ראה גם מאמר: פטנטים ישראל
פטנטים ישראליים
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©