03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנט על רעיון לאפליקציה וזכויות יוצרים

פטנט על רעיון לאפליקציה וזכויות יוצרים

פטנט על רעיון לאפליקציה וזכויות יוצרים הנם תחומים חשובים ליזמים, פטנט על רעיון לאפליקציה וזכויות יוצרים יכולים במקרים מסוימים להגן על הקניין הרוחני שבבסיס המיזם, פטנט על אפליקציה הנו תחום נפרד מזכויות יוצרים, אך קיים קשר בין תחומים אלו לעיתים במיזם העסקי שמבוסס על רעיון או חזון של היזם.

השאלה כיצד להגן על אפליקציה לעיתים יכולה להיות מורכבת ותלויה בין השאר, במהות האפליקציה ודרך יישומה, כלומר האם יש לה פן בעל אופי טכנולוגי מוחשי או לאו.

תחילה, על רעיון לא ניתן לקבל פטנט בישראל, אבל רשות הפטנטים פרסמה הנחיות לפיהן ניתן לקבל פטנטים בתוכנה בישראל, ומבלי להיכנס לרזי ההנחיות, ישנה דרישה, בין שאר הדרישות שבחוק הפטנטים ובהנחיות, של אופי טכנולוגי מוחשי. בארה"ב קל יותר לקבל פטנטים בתוכנה ולאפליקציות, לכן ניתן לפגוש ממציאים שהגישו פטנטים בישראל ובארה"ב, וניסוח בקשת הפטנט שלהם שונה בכל מדינה.

יתר על כן, על אפליקציה, במקרים מסוימים ניתן להגן באמצעות זכויות יוצרים, בישראל אין מערכת או רשות הבוחנת זכות קניין רוחני מסוג זכויות יוצרים, לעומת זאת בארה"ב ניתן להגיש בקשה לרישום זכויות יוצרים, שייתכן ויכולה לשמש את היזמים לעניין קיבוע תאריך מסוים לגבי ישראל.

מניסיוננו, היום בעידן האפליקציות, כדאי לפנות לשני ענפים אלו, קרי לבקשת רישום פטנט בארה"ב וייתכן שגם בישראל, ולבקשה לרישום זכויות יוצרים בארה"ב, וקיבוע ודרישות נוספות שבחוק זכויות יוצרים בישראל. במידה והיזם יצליח להגן על זכויות הקניין הרוחני שלו, יעלה הערך של המיזם בפני משקיעים, קרנות הון סיכון, ורוכשים פוטנציאליים, כמו כן ייתכן ויצליח למנוע ממתחרים לפגוע בזכויותיו, במידה ואלו קיימות.

לצד ההגנה על זכויות הקניין הרוחני שבבסיס המיזם, כדאי גם לקדם את הצד המעשי בפיתוח אפליקציה או דמו לאפליקציה, אמצעי זה יעזור במקרים רבים ליזמים בגיוס ההון.

אם כן, שילוב של פטנט לאפליקציה וזכויות יוצרים על הרעיון, פיתוח המעשי של האפליקציה, הנם שלבים שלעיתים יכולים להכריע את גורל המיזם, לכן חשוב לתת את הדעת ולהתייעץ כבר בשלב הראשוני, הרעיוני הקונספטואלי, כדי למקסם ולמנף את הפן העסקי.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים בכל מקרה לגופו, ועם צוות טכני לפיתוח המעשי של האפליקציה.

לפרטים נוספים, צור קשר או טלפן 03-9730410.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©