03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנט פנדינג פטנטים ורעיונות

פטנט פנדינג פטנטים ורעיונות 

מהו פטנט פנדינג פטנטים ורעיונות מתחילים מיזמים רבים, אך מהי זכות פטנט פנדינג לעומת פטנטים רשומים, כיצד רעיונות הופכים להיות פטנט פנדינג, כיצד ממציא מקבל פטנט פנדינג והיכן, שאלות אלו נשאלות על ידי ממציאים במקרים רבים.

מהו פטנט פנדינג? פטנט פנדינג הנה למעשה בקשה שהוגשה לבקשת רישום פטנט, יש לשים לב, שבשלב זה למבקש אין עדיין זכות של פטנט רשום. בכדי לקבל פטנט פנדינג כלומר בקשה לרישום פטנט, יש צורך תחילה להכין מסמכים המוגשים למשרד או רשות הפטנטים.

המסמכים כוללים עריכה, קרי טקסט המתאר את ההמצאה שבסופו מצויות התביעות המגדירות את היקף ההגנה המבוקש וכן שרטוטים, כמו כן יש לצרף מסמכים פורמאליים נוספים כגון טופס בקשה, מסמכי בכורה במידה ומבוקש בכורה מבקשה קודמת וכמובן יש לשלם אגרה המשתנה בהתאם למאפייני המבקש, למשל חברה שמחזור עסקיה בשנה הקודמת היה מעל 10 מיליון ₪ תשלם אגרה גבוהה יותר מחברה במחזור עסקים קטן יותר מהאמור לעיל או ממבקש פרטי.
 
פטנט פנדינג
בקשת רישום פטנט פנדינג על רעיונות

באופן עקרוני רעיון אינו ניתן לרישום פטנט, תנאי בחוק הפטנטים דורש המצאה, אך ניתן במקרים רבים להפוך רעיון להמצאה, באמצעות תכנון קונספט והפקת שרטוטים והסברים טכניים.

פטנט פנדינג הנו שם מלועזית PATENT PENDING   מרגע שפלוני מגיש בקשת רישום פטנט באחת מהמדינות החתומות על אמנת פאריס, הוא מקבל מספר בקשה, מרגע זה למעשה יש פטנט פנדינג.

פטנט פנדינג מקנה למבקש זכות להגיש בקשת רישום פטנטים במדינות האמנה ולבקש לקבל את תאריך הבכורה מהמדינה הראשונה בה הוגשה בקשת הפטנט במדינות יעד נוספות בהן יגיש את בקשות הפטנטים, כל זו במידה וההגשה במדינות הנוספות תעשה בטרם יחלפו 12 חודשים מיום ההגשה הראשונה, מבקשת הבכורה ממנה מבקשים את דין הקדימה.
 
פטנט פנדינג לעומת פטנט רשום

אם כן פטנט פנדינג מעניק למבקש תאריך בכורה בכ-160 מדינות החתומות על אמנת פאריס, כלומר אם פלוני יגיש בקשת פטנט בישראל ואדם אחר יגיש בקשה על אותה המצאה מחוץ לישראל, למשל בקשת רישום פטנט בארה"ב או באירופה וכיוצ"ב.

עדיין המבקש הישראלי יזכה בהמצאה, אם יגיש בקשת רישום פטנט באותה מדינה למשל בארה"ב כמו בדוגמא לעיל.

אך חשוב לזכור, פטנט פנדינג אינו מקנה זכות של פטנט רשום, כלומר בשלב פטנט פנדינג עדיין אין למבקש תעודת פטנט, לכן אינו יכול לתבוע אחרים או למנוע ניצול של ההמצאה על ידי צו מניעה המבוקש בבית המשפט.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה לגופו באופן ספציפי.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©