03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנט פרוביזורי האם רישום פטנט פרוביזורי

פטנט פרוביזורי האם רישום פטנטים פרוביזוריים הוא פטנט רשום

האם רישום פטנט פרוביזורי הוא פטנט רשום ? לעיתים ממציאים שואלים או אומרים שיש להם פטנט פרוביזורי רשום, האם פטנטים פרוביזוריים רשומים, האם פטנט פרוביזורי הוא פטנט ? פטנט פרוביזורי כפי שלעיתים ממציאים מכנים אותו אינו פטנט, אינו מקנה זכות מונופול על ההמצאה ואינו מהווה זכות של פטנט רשום.

פטנט פרוביזורי אינו פטנט, למעשה שמו אינו פטנט פרוביזורי, מדובר בהגשה שמתבצעת בדרך כלל במשרד הפטנטים האמריקאי, הבקשה הנה בקשה ארעית (זמנית) המאפשרת לבקש תאריך קדימה עד להגשת הבקשה לפטנט.

שם הבקשה אינו פטנט פרוביזורי, אלא provisional (פרוביזיונל). בקשת הפרוביזיונל אינה מקנה למבקש זכות לפטנט, הבקשה מאפשרת להגיש בקשה לפטנט ולבקש בעת הגשת הפטנט את תאריך הקדימה לפי המועד שהוגשה בקשת הפרוביזיונל ובתנאי שמיום הגשת הפרוביוזיונל לא יחלפו 12 חודשים.

כלומר ממציא שהגיש פרוביזיונל אם יגיש בקשה לפטנט באחת ממדינות אמנת פאריס בטרם חלפו 12 חודשים מיום הגשת הפרוביזיונל יוכל לבקש בבקשת הפטנט המוגשת באותה מדינה להכיר לו בתאריך הפרוביזיונל.

אם משהו אחר הגיש בקשה לפטנט לפני שהממציא מגיש פטנט אבל אחרי שהממציא הגיש פרוביזיונל והממציא יטען לתאריך בכורה מהפרוביזיונל הוא יזכה בתאריך הבכורה על הפרטים שביקש בפרוביזיונל.

לעיתים אנשים מגישים בקשה ארעית מסוג פרוביזיונל שאינה כוללת די פרטים או שאינה מנוסחת היטב, במקרה כזה בוחן הפטנטים עלול לא להכיר בתאריך הבכורה, לכן יש גם חסרונות בבקשה מסוג זה לעיתים.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים בכל מקרה ומקרה באופן ספציפי, עורך הפטנטים כבר בעריכת הפרוביזיונל מנסח את הבקשה בראיה עתידית לשלב בו יוגש בקשת הפטנט, כמו כן חשוב לכלול פרטים טכניים על ההמצאה.

אנו משלבים בעבודתנו צוות טכני עם עורך פטנטים יועץ, הצוות הטכני מבצע תכנון קונספט עם הפרטים הטכניים ועורך פטנטים מנסח את הבקשה.

בשלב הגשת בקשת הפטנט לעיתים ממציאים שואלים האם צריך לייצר אב טיפוס לרישום פטנט ? התשובה היא לא, אך יש בכך יתרונות עליהם ניתן לקרוא במאמר הקצר לעיל.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©