03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנט פרוביזורי זמני במשרד הפטנטים האמריקאי

פטנט פרוביזורי זמני במשרד הפטנטים האמריקאי

פטנט פרוביזורי זמני במשרד הפטנטים האמריקאי הנו למעשה בקשה ארעית שאינה פטנט, פטנט פרוביזורי זמני כפי שלעיתים ממציאים נוהגים לומר בטעות אינו פטנט ואינו עובר בחינה על ידי בוחן פטנטים, הבקשה הארעית מוגשת בדרך כלל במשרד הפטנטים האמריקאי

ממציאים לעיתים חושבים שמדובר בבקשת פטנט שניתן להגיש ברשות הפטנטים בישראל אך אין זה כך, בקשת הפרוביזיונל PROVISINAL) ) היא למעשה בקשה המוגשת במשרד הפטנטים האמריקאי, הגשת בקשה ארעית שכאמור לעיתים נקראת בטעות פטנט פרוביזורי או פטנט זמני, מקנה למבקש הבקשה תאריך קדימה להגשת הפטנט שנבחנת למשך 12 חודשים מיום הגשת הפרוביזיונל.

כלומר יש הבדל בין "פטנטים רשומים מול פטנט פרוביזורי", פטנט רשום מקנה לבעל הפטנט זכות מונופול למשך 20 שנה מיום תאריך הבכורה, לעומת בקשה ארעית זמנית מסוג פרוביזיונל המאפשרת לבעל הבקשה להגיש בקשת פטנט במדינות היעד בטרם חלפו 12 חודשים מיום הגשת הפרוביזיונל לפי אמנת פאריס. מבקש הפטנט יגיש מסמכי בכורה, כלומר עותק שיזמין ממשרד הפטנטים האמריקאי ויבקש לקבל בבקשת הפטנט את התאריך המוקדם שהוגשה בקשת הפרוביזיונל.

כלומר שאלת ממציאים האם פטנט זמני או פרוביזורי הוא רשום? התשובה היא לא, אינו פטנט רשום. כלומר למרות הגשת בקשה זמנית או ארעית במשרד הפטנטים האמריקאי עדיין בעל ההמצאה צריך להגיש בקשה לרישום פטנט בארה"ב או בישראל ובמדינות יעד נוספות בעולם.

לעיתים יש יתרונות בבקשה זמנית ארעית, כגון הגשה מהירה ל"תפיסת" תאריך הגשה מוקדם או עלות נמוכה יותר תחילה ל"תפיסת" תאריך מוקדם, אך בסופו של דבר אין מדובר בבקשה לפטנט שנבחנת.

הפרטים לעיל חלקיים ואינם מלאים, יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה, צריך לבחון אם יש לממציא די פרטים טכניים כדי להגיש בקשה למשרד הפטנטים, במידה ואין די פרטים צוות טכני יכול לעזור לממציא ולהכין תכנון קונספט הכולל פרטים טכניים ושרטוטים המועברים לעורך הפטנטים.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©