03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> רישום מדגם וזכות מדגם רשום

רישום מדגם וזכות מדגם רשום

רישום מדגם וזכות מדגם רשום יכולה להעניק למבקש זכות בקניין רוחני, רישום מדגם הנה על העיצוב, זכות מדגם רשום יכולה להעניק למבקש זכות למונופול למשך 15 שנה מיום הגשת הבקשה על עיצוב מסוים.

במקרים רבים, בנוסף להגשת פטנטים ניתן להגיש בקשה מסוג מדגם המעניקה גם היא זכות קניין רוחני על עיצוב, כלומר בנוסף לרישום פטנט, ניתן להגן גם על עיצוב חדש, באופן זה המבקש יכול להרחיב את היקף ההגנה שלו בקניין הרוחני.

בקשת המדגם, מתבססת בעיקר על השרטוטים או על תמונה שמוגשת לרשות הפטנטים והמדגמים, בקשת המדגם אינה נבחנת על ידי בוחני הפטנטים, אלא במחלקת מדגמים ברשות.

מבקש מדגם שקיבל מדגם רשום יכול למנוע מאחרים להעתיק את העיצוב שעליו קיבל זכות מסוג מדגם, באופן זה, במידה ומתחרה מעתיק את העיצוב המוגן, אפשר לעצור אותו על ידי צו מניעה ובקשה לפיצוי. אפשר ללמוד על כוחה של זכות המדגם למשל בתביעת הענק המפורסמת של אפל נגד סמסונג.

לבקשת המדגם מצרפים טופס בקשה, המגדיר את המדגם ואת סיווגו, כמו כן מצרפים שרטוטים או תמונות של העיצוב.

בתהליך בקשת רישום מדגם, יבחן בוחן המדגמים מטעם הרשות, שאכן המבקש עומד בתנאי החוק, במידה ואכן יקבע שהמבקש זכאי למדגם רשום, יקבל המבקש תעודת מדגם.

יתרון במדגם שהנו תהליך מהיר יותר לקבלת זכות קניין רוחני מאשר תהליך רישום פטנט, אך הגנתו אינה על הפונקציה כמו בפטנט אלא על העיצוב, כמו כן עלות רישום מדגם נמוכה בהרבה מעלויות רישום פטנט, אגרת בקשה למדגם נכון לתאריך 28.6.2013 היא כ-190 ₪ בלבד.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה באופן ספציפי, כמו כן כדאי להיעזר בצוות טכני שיכין שרטוטים למדגם ממספר מבטים כדי להרחיב את היקף ההגנה. 

לפרטים נוספים צור קשר או טלפן 03-9730410
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©