03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> רישום מדגם תועלת UTILITY MODEL או פטנט

רישום מדגם תועלת UTILITY MODEL  או פטנט 

רישום מדגם תועלת (Utility Model) או פטנט יכולה להשפיע על זכות הממציא בקניין רוחני, מדגם תועלת הנה סוג בקשה שונה מבקשת רישום פטנט ולעיתים כדאי לבחון את החלופות השונות במדגם תועלת לעומת פטנט ולהיפך.

מדגם תועלת הנו הליך רישום המקנה לבעל הבקשה זכות בקניין רוחני לזמן קצר יותר לעומת פטנט, אך עלותו נמוכה יחסית לעלות פטנט וכמו כן ניתן לקבל תעודת מדגם תועלת בזמן קצר יחסית לעומת תעודת פטנט בהגשה הרגילה.
מהו רישום מדגם תועלת (Utility Model)
רישום מדגם תועלת הנו הליך לרישום זכות בקניין רוחני, ניתן להגיש מדגמי תועלת במדינות אירופה, בסין, יפן, אוסטרליה ועוד, אך יש מדינות רבות בהן לא ניתן להגיש מדגם תועלת, למשל בישראל, ארה"ב ועוד, אך ממציא ישראלי שמעוניין להגן על המצאה במדינה בה קיים הליך של מדגם תועלת, יכול לפנות להליך רישום זה.
מדגם תועלת הנה הגנה על קניין רוחני לתקופה קצרה יותר לעומת פטנט, במרבית המדינות תוקף ההגנה לכ-10 שנים, אך תקופת ההגנה נעה במדינות השונות בין 8 ל-12 שנים.
תעודת מדגם תועלת
מהו רישום מדגם תועלת (Utility Model)
רישום מדגם תועלת הנו הליך לרישום זכות בקניין רוחני, ניתן להגיש מדגמי תועלת במדינות אירופה, בסין, יפן, אוסטרליה ועוד, אך יש מדינות רבות בהן לא ניתן להגיש מדגם תועלת, למשל בישראל, ארה"ב ועוד, אך ממציא ישראלי שמעוניין להגן על המצאה במדינה בה קיים הליך של מדגם תועלת, יכול לפנות להליך רישום זה.
מדגם תועלת הנה הגנה על קניין רוחני לתקופה קצרה יותר לעומת פטנט, במרבית המדינות תוקף ההגנה לכ-10 שנים, אך תקופת ההגנה נעה במדינות השונות בין 8 ל-12 שנים.
 
יתרונותיו של מדגם התועלת הנם שניתן לקבל תעודת מדגם תועלת תוך זמן קצר יחסית לפטנט, בדרך כלל כחודשיים עד חמישה חודשים לבעל ההמצאה תהא תעודה המגנה על קניינו הרוחני.
 
יתר על כן, תהליך הבחינה הנו פרוצדוראלי ברוב המקומות ללא בחינה מהותית, לכן מבקש הבקשה חוסך את עלויות דו"חות הבחינה מול בוחן פטנטים כפי שמתקבלים בהליך בקשת רישום פטנט, לכן חסכון עלויות זה, יכול להיות משמעותי בעיקר שהמבקש מעוניין להגן על המצאתו במדינות רבות.
רבים מהמוצרים שעברו פיתוח מוצר והפכו למוצר מוגמר, עיקר המכירות והרווחים שלהם הנם בשנים הראשונות של המכירה, לכן פתרון זה יכול להתאים לסוגי מוצרים שונים, למשל תחומים בהם יש שינויים רבים וכיוצ"ב.
בנוסף, יש מקרים בהם ההמצאה אינה יכולה לקבל פטנט רשום, הדרישות הקשות יותר לעמידה בתהליך בחינת פטנט הנם חדשנות והתקדמות המצאתית, אך במדגם תועלת אין דרישה במדינות רבות להתקדמות המצאתית, קרי שבעל מקצוע ממוצע לא יראה בהמצאה כמובנת מאליה.
לכן בהעדר דרישת התקדמות המצאתית שהיא הדרישה מהקשות לצליחה בבקשת פטנט, ניתן לפנות לאפיק של מדגם תועלת שם הדרישה במדינות רבות לחדשנות.
 
מה ההבדל בין מדגם למדגם תועלת לבין פטנט
לעיתים ממציאים לא מבחינים בהבדל בין מדגם למדגם תועלת, ניתן להגיש ברשות הפטנטים והמדגמים בישראל או במשרד הפטנטים האמריקאי, מדגמים או פטנטים, שלושת סוגי זכויות הקניין הרוחני שונות האחת מהשנייה.
מדגם הנו הליך רישום המגן על עיצוב מקורי, אין בו הגנה על טכנולוגיה, ניתן להגישו בישראל בארה"ב, באירופה ובמרבית מדינות העולם. (ראה: רישום מדגם וזכות מדגם רשום או מדגמים ופטנטים כתנופה לפיתוח מוצרים).
 
מדגם תועלת הנו הליך רישום המגן על טכנולוגיה (פעולה/פונקציה) שהנה חדשה, אך אין בהמצאה במקרים רבים התקדמות המצאתית בכדי לקבל זכות של פטנט, לא ניתן להגישו בכל המדינות, למשל אין הליך זה להגנה בתוך תחומי מדינת ישראל. 
פטנט (patent) הנו הליך רישום הנדרש בכדי לקבלו חדשנות והתקדמות המצאתית בין השאר, מגן על טכנולוגיה, למשל על מוצר או תהליך, על פעולה או פונקציה מסוימת, תקופת ההגנה הנה למשך 20 שנה מיום הגשת הבקשה.
 
לעיתים ממציאים לא מגישים הגנה לקניין רוחני מאחר ולא ניתן להגן באמצעות פטנט, נכון שהגנת הפטנט היא טובה הן מבחינת התקופה והן מבחינת היקף ההגנה, אך אם לא ניתן להגן בפטנט, או שניתן להגן אך רוצים לחסוך עלויות, ולא רוצים להגן על עיצוב מוצר למשל, אלא על טכנולוגיה, כדאי לבחון אפיק זה של בקשת מדגם תועלת, שמעניק הגנה על הקניין הרוחני ויכול למנוע ממתחרים מלהעתיק את ההמצאה.
 
המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה באופן פרטני, בניית אסטרטגיה להמצאה ולממציא הנו תהליך חשוב, שיכול לחסוך עלויות ולמקד את מטרת הממציא ומטרת היזמות העסקית.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©