03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> רישום פטנטים בישראל

רישום פטנטים בישראל

חלק גדול מהממציאים הישראלים מגישים את ההמצאות החדשות שלהם לרישום פטנטים בישראל.
הגשת הפטנטים לרישום בישראל מעניקה לממציא תאריך בכורה המכונה גם דין קדימה המאפשר לו להגיש בקשות פטנט במדינות נוספות המסתמכות על תאריך הבכורה של בקשת הפטנטים בישראל.

לדוגמא: ממציא ישראלי הגיש היום בקשת פטנט בישראל וקיבל את מספר ותאריך הבקשה של היום.
ממציא אמריקאי הגיש בקשה זהה לבקשה של הממציא הישראלי כעבור 3 חודשים.
הממציא הישראלי הגיש בקשת פטנט אמריקאית לאותה אמצאה לאחר לדוגמא 6 חודשים מיום הבקשה של הפטנט בישראל. אם בקשת הפטנט של הממציא הישראלי תהיה ראויה לקבלת פטנט לאחר בחינתה בארצות הברית, הוא יקבל פטנט אמריקאי למרות שממציא אמריקאי הקדים אותו ב-3 חודשים עם בקשה זהה וזאת בהסתמך על תאריך הבכורה של בקשת הפטנט בישראל.

תאריך הבכורה של בקשות פטנטים בישראל תקף לשנה אחת אך ניתן להאריך את תוקפו על ידי בקשת פטנט בין לאומית הנקראת PCT. בקשה זו מאריכה את תוקף תאריך הבכורה (דין קדימה) בעוד שנה וחצי נוספות, כך שהממציא יכול להגיש בפרק זמן של שנתיים וחצי בקשות במדינות נוספות מלבד מבקשות הפטנטים בישראל בתנאי כמובן שהגיש גם בקשת PCT.

באמצעות שימוש באמנת פאריס או באמנת pct ניתן לדחות את העלויות הכרוכות בהגשת בקשת רישום פטנט, בזמן זה הממציא יכול לקדם את המצאתו הן בפן העסקי והן בפן הטכני, יתר על כן, יכול לפנות למשקיעים וחברות בכדי שישקיעו את העלויות של פיתוח המוצר רישום פטנטים בעולם, ייצור המוני ושיווק ההמצאה.

 
זכות רישום פטנט לפי חוק הפטנטים

זכות רישום פטנט לפי חוק הפטנטים הנה לתקופה של 20 שנה מיום הגשת בקשת הפטנט, כלומר בעל ההמצאה, שקיבל תעודת פטנט, יכול למנוע ממתחרים מלנצל את ההמצאה, במידה ופלוני הפר פטנט רשום, בעל ההמצאה יכול לתבוע בבית המשפט צו מניעה ופיצוי כספי.

זכות רישום פטנט הנה טריטוריאלית, כלומר יש צורך לקבל פטנט בכל מדינה ומדינה בעולם, להגיש בקשת רישום פטנט ולשלם אגרה באופן פרטני בכל מדינה, בכל מדינה ימונה בוחן שיבחן את הבקשה שהוגשה, תוצאות הבחינה ממדינה למדינה יכולים להיות שונים.

כל בוחן עורך בדיקה ובוחן את בקשת רישום הפטנט לפי החוק הפנימי ותקנות באותה מדינה, לבוחנים יש שיקול דעת שונה וניתן לראות מקרים רבים, שאותו ניסוח לעריכת בקשה לפטנט שהוגשה במספר מדינות בעולם ונבחנה על ידי בוחנים שונים, יתקבלו הערות ועמדות שונות של בוחנים.

לכן היקף ההגנה שמתקבל בכל מדינה יכול להיות שונה, למרות שמדובר באותה המצאה, היקף ההגנה במדינות השונות המתבטא בפרק תביעות (claims) שבפטנט משתנה לפי שיקול דעתו של אותו בוחן ספציפי.
 

רישום פטנט בשילוב צוות טכני ועורכי פטנטים יועצים

אנו משלבים בעבודתנו עורכי פטנטים יועצים ביחד עם צוות טכני, הצוות הטכני מכין הסברים ושרטוטים טכניים המועברים לעורכי הפטנטים המבצעים את עריכת בקשת רישום הפטנט, הצוות הטכני מעביר חלופות אפשריות ליישום ההמצאה בבניית הדגם, באופן זה עורכי הפטנטים מוסיפים חלופות אלו בניסוח העריכה ומרחיבים את היקף ההגנה המבוקשת.

יישום ההמצאה מתבצע בדרך כלל בדרך אחת, אך מסמך בקשת רישום הפטנט יכול להגן גם על חלופות אחרות שמתחרים פוטנציאליים יכולים לבחור, לכן כדאי לנסות ולהרחיב ככול שניתן את היקף ההגנה בחלופות יישומיות אחרות.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה באופן ספציפי וכן עם צוות טכני לבחינת חלופות אפשריות במידת האפשר.
פיתוח ובניית דגם
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©