03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> רישום פטנטים מחיר ועלות

רישום פטנט

השאלה שעולה על ידי ממציאים רבים המעוניינים להגיש בקשה לרישום פטנט היא מה תהיה העלות הסופית של התהליך. מחיר ועלות של רישום פטנטים משתנה בהתאם לסוג הבקשה המוגשת לרשות הפטנטים, מחיר והעלות הנה גם בהתאם להמצאה, קרי מורכבות או פשטות עבודתו של עורך הפטנטים.

מחיר או עלות רישום בקשת פטנט מורכבת משכר טרחה של עורך פטנטים, ומעלות הצוות טכני שלעיתים מכין פרטים טכניים לעורך הפטנטים, כמו כן יש להוסיף את עלות האגרות.

עלות אגרות הבקשה המוגשת לרשות הפטנטים כשרוצים לבצע רישום פטנטים משתנה לפי סוג הבקשה, ומדינת היעד בא מוגשת הבקשה. למשל עלות האגרה להגשת פטנט בישראל נכון ליום 30.5.12 הנה 1,245 ₪ או עלות בקשה במשרד הפטנטים האמריקאי לבקשה ארעית או "פטנט פרוביזורי" כפי שלעיתים מכונה בטעות, הנה 125$.

לעיתים לממציא אין די פרטים טכניים בכדי להגיש בקשת פטנט, לכן נעזר בצוות טכני שמספק פרטים טכניים ושרטוטים לעורך הפטנטים, מחיר צוות הטכני משתנה לפי היקף העבודה הנדרשת.

כמו כן שכר טרחת עורך פטנטים משתנה לפי היקף העבודה, למשל עלות פטנט על אפליקציה, פטנט על תוכנה יכול להיות לעיתים זולה יותר מאשר פטנט על תרופה, לכן כל המצאה נבחנת לגופה, על ידי עורך הפטנטים אם ניתן להגיש בקשה לפטנט ומה היא עלות שכר הטרחה.

תהליך הרישום של הפטנט
מדובר בתהליך המבוצע לפי חוק הפטנטים ותקנות הפטנטים, תהליך רישום פטנטים בישראל מתבצע ברשות הפטנטים, מחוץ לישראל רישום פטנטים מתבצע לפי חוקי הפטנטים השונים הפנימיים באותם מדינות יעד בהן מוגשות בקשות רישום פטנטים.

רישום פטנטים בישראל ועלותו משתנה מהמצאה להמצאה, כמו כן לפי עלות עדכוני האגרות, מאמר זה עודכן ביום 6.11.2013, לכן עלויות האגרות הרשומות לעיל השתנו, נכון ליום 6.11.2013 עלות האגרה לבקשה ארעית "פטנט זמני" המוגש בארה"ב הנה 130$ תלוי במאפייני המבקש.

עדכון עלות אגרה של רישום פטנט בישראל נכון ליום 6.11.2013 עלות אגרת רישום פטנטים משתנה לפי מאפייני המבקש, למשל מבקש רישום שהנה חברה ומחזור מכירותיה בשנה הקודמת הייתה מעל ל-10 מיליון ₪ ישלם אגרת בקשת רישום פטנט של 2,000 ₪.

יחד עם הצהרה לחברה, תהליך רישום פטנט אפשרי אם החברה לא עברה מחזור מכירות של 10 מיליון ₪, נדרשת החברה להצהיר על כך, וניתן לשלם אגרה מופחתת של 1,200 ₪.

למבקש פרטי ניתן לשלם אגרה מופחתת למבקש שהנו פרטי, כאשר הבקשה שמוגשת לרשות הפטנטים אינה מבקשת תאריך בכורה מבקשה קודמת שמחוץ לישראל, כלומר המבקש לא הגיש בקשה ארעית (פטנט פרוביזורי) בטרם ההגשה הישראלית או בקשה קבועה לפטנט מחוץ לישראל, במקרה זה, שבקשת רישום הפטנט הנה ראשונה בישראל, עלות האגרה הנה 1,200 ₪.

רישום פטנט המבקשת בכורה מבקש פרטי או חברה שהגיש בקשה מחוץ לישראל בטרם ההגשה בישראל ומבקש שרשות הפטנטים בישראל תכיר בתאריך הבכורה של הבקשה הראשונה שמחוץ לישראל, ישלם עלות רישום אגרת בקשת פטנט בסך 2,000 ₪.

רישום פטנטים ברשות הפטנטים בישראל
רישום פטנטים בישראל מתבצע כאמור ברשות הפטנטים, הבחינה תיעשה על סמך מסמכים המוגשים לרשות הפטנטים המכילים עריכה ושרטוטים ומסמכי בכורה במידה ונדרשת בכורה. הבחינה נעשית לפי חוק ותקנות הפטנטים על ידי בוחן פטנטים, רבים מבוחני הפטנטים אינם עורכי פטנטים, אלא מהנדסים.

היקף ההגנה נקבע בפרק התביעות הנמצא בסוף עריכת בקשת הפטנט, במקרים רבים ישנם חילופי מסמכים בין בוחן הפטנטים לבין עורך הפטנטים עם שינויים בניסוח העריכה בהתאם לדו"ח שמוציא בוחן הפטנטים.

במקרים מסוימים ניתן לבצע ראיון פרונטאלי עם בוחן הפטנטים ולהציג את ההמצאה קווי ניסוחים שונים וכמו כן דגם המדגים את פעולת ההמצאה במידה וזה קיים.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©