03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> רישום פטנט באירופה- פטנטים אירופאים

רישום פטנט באירופה – פטנטים אירופאים

הגשת רישום פטנט באירופה יכולה להיות על ידי הגשת פטנטים אירופאים או הגשת רישום פטנט פרטני בכל מדינה באירופה, קרי פטנט אירופאי ניתן להגיש ובחינת הבקשה לרישום פטנט תעשה פעם אחת על ידי אותו בוחן כלפי כל מדינות אירופה.

למעשה בהגשת פטנט אירופאי ניתן לדון עם בוחן פטנטים יחיד, כך הממציא נמנע מלדון עם מספר בוחנים וחוסך עלויות של התכתבויות מול מספר בוחנים, אך חשוב לדעת שרק הגשת הבקשה היא כללית, כלומר לאחר תהליך הבחינה, במידה ובוחן הפטנטים מסכים להעניק פטנט מבחינה מהותית, מבקש בקשת הפטנט האירופאי צריך להודיע באיזה ממדינות אירופה הוא מעוניין בתעודת פטנט רשום, לכל מדינה ישלם המבקש אגרה והפטנט האירופאי יהיה תקף רק לגבי המדינות בהם שילם מבקש בקשת הפטנט האירופאי.

אופציה אחרת שקיימת בפני ממציאים היא להגיש מראש בקשות באופן פרטני במדינות אירופה השונות, החיסרון שבכל מדינה ומדינה ידון בוחן פטנטים נפרד ולכן אם המבקש מגיש מעל 3-4 מדינות, אז כבר בדרך כלל יהיה יותר כלכלי להגיש בקשת פטנט אירופאית, אך אם יגיש פטנטים בפחות מדינות אפשר לשקול במבחן הכלכלי בלבד להעדיף להגיש בנפרד במדינות אירופה בהגשה "מצומצמת".

אך יתרונות גם קיימים בהגשת פטנטים פרטנית, ייתכן וניתן להגיע להיקף הגנה רחב יותר בחלק מהמדינות באירופה, שכן מדובר בשיקול דעת שונה של כל בוחן פטנטים שיכול להקל במקרים מסוימים על מבקש הפטנט, מאשר בוחן אירופאי שבחינתו מחייבת את כל מדינות אירופה.

יש לבדוק כל מקרה ומקרה לגופו עם עורך פטנטים, הפרטים לעיל הנם חלקיים ואינם מלאים, צריך לבדוק ולהתאים את האסטרטגיה והטקטיקה המתאימה לכל המצאה וממציא.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©