03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> רישום פטנט באנגליה- פטנטים באנגליה

רישום פטנט באנגליה – פטנטים באנגליה

רישום פטנט באנגליה – פטנטים באנגליה הנם לעיתים בעלי יתרונות לממציא, רישום פטנט באנגליה יש לו יתרונות לעיתים ביחס למדינות אירופה האחרות.

ממציא יכול להגיש בקשה לרישום פטנט באופן פרטני במדינות באירופה או שיכול להגיש בקשה לרישום פטנט באירופה. היתרון הראשון שבהגשת בקשה לרישום פטנט באנגליה הנה השפה האנגלית, ברוב המקרים במדינות אירופה אומנם ניתן להגיש בקשה פרטנית באנגלית, אך תוך זמן קצר יש צורך לתרגם את עריכת בקשת הפטנט לשפה המקומית הכרוך בעלויות נוספות, למשל כפי שנדרש בהולנד.

באנגליה הפטנטים מוגשים כמובן באנגלית, ממציא יכול להשתמש באותה עריכה שביצע עורך פטנטים בהגשות במדינות בהן ניתן להגיש פטנט באנגלית. בישראל רוב בקשות הפטנטים מוגשות בשפה האנגלית ואין צורך לתרגמן בעברית, אומנם ניתן להגיש פטנט בעברית בישראל, אך באופן יחסי מעט מהבקשות מוגשות בעברית, לעיתים פטנטים שמיועדים רק לישראל מוגשים בעברית למשל בתחומים של תשמישי קדושה.

לכן מבקש שמגיש פטנט בישראל יכול להשתמש באותה עריכה המנוסחת באנגלית, לארה"ב ולאנגליה, בנוסף לבקשות המוגשות במסגרת האמנות, למשל בקשה המוגשת לפי אמנת PCT.

יתר על כן, משרד הפטנטים הבריטי מבצע את החיפוש והבחינה באופן יעיל וטוב יחסית, הזמן לקבלת תשובה ראשונה מיום ההגשה לגבי מידע הקיים בתחום קצר יחסית ונותן לממציא אינדיקציה לגבי המצאתו.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©