03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> רישום פטנט בארה"ב

רישום פטנט בארה"ב

רישום פטנט בארה"ב במשרד הפטנטים הנו יעד של ממציאים רבים, פטנטים רשומים בארה"ב הנם בעלי ערך רב בין היתר לאור הפוטנציאל השיווקי וגודל השוק. 

בכדי לקבל פטנט רשום בארה"ב אכן יש צורך להגיש בקשת פטנט במשרד הפטנטים האמריקאי, אך ניתן להגיש במקרים המתאימים תחילה בקשת פטנט ברשות הפטנטים הישראלית ורק לאחר מכן להגיש בקשה לפטנט בארה"ב. בין משרד הפטנטים הישראלי למשרד הפטנטים האמריקאי ישנו מסלול של שיתוף פעולה הנקרא PPH, באמצעות שימוש נכון ובניית אסטרטגיה המתאימה לממציא ולהמצאה ניתן לקבל פטנט בארה"ב על סמך קבלת הפטנט הישראלי.

כלומר ממציא ישראלי יכול תחילה להגיש פטנט בישראל, בנוסף אם התנאים מאפשרים יכול הוא להגיש זירוז בישראל ולקבל פטנט רשום אם יעמוד בתנאי החוק ובבחינה הישראלית, לאחר מכן על סמך הפטנט הישראלי יכול לפנות למסלול PPH (Patent Prosecution Highway) משרד הפטנטים האמריקאי גם יסתמך על החינה הישראלי וגם יעניק פטנט אם התנאים יתקיימו בדרך המהירה.
יש לנו מספר לקוחות שפנו למסלול זה, חשוב להתייעץ עם עורך פטנטים שיבחן את ההמצאה וינסח בקשות מתאימות על מנת ליישם את האופציות העומדת לרשות הממציא.

שילוב בין בקשות פטנטים, חומר טכני, פעולות שיווקיות ועסקיות יכולות להטיב עם הממציא, לכן יש צורך להתייעץ עם בעלי מקצוע המכירים את התחום ויבחנו כל מקרה לגופו.

רישום פטנטים בארה"ב במשרד הפטנטים הנו חשוב בכדי למקסם את הפוטנציאל העסקי הגלום בהמצאה, אך לא תמיד ממציאים פועלים בשיטה נכונה לטווח הקצר והארוך. לעיתים הגשת פטנט בארה"ב יכולה להיות דרך ארוכה יותר מאשר הגשת פטנט תחילה בישראל ואחר כך בארה"ב, אך לעיתים אין הדבר כך. לכן כדאי להיפגש פנים אל פנים, בכדי לעמוד על דקויות הקיימות בכל המצאה, יכולת ההשקעה של הממציא, מטרתו ועוד.

 


 

רישום פטנטים בארה"ב ובעולם

רישום פטנטים בארה"ב הנו חשוב מאחר וארה"ב מהווה אחד השווקים הגדולים מבין מדינות העולם, עם זאת כדאי לחשוב גם הגשת בקשות פטנטים במדינות נוספות, כאשר מוגשת בקשת פטנט באחת מדינות אמנת פאריס, יש למבקש הפטנט אפשרות להשתמש באמנת פאריס ולבקש שיכירו לו בתאריך הבכורה של הבקשה הראשונה במדינות נוספות.

ניתן להגיש בכ-160 מדינות בקשות רישום פטנט ולבקש את תאריך הבכורה (דין הקדימה) מהבקשה הראשונה שהוגשה, למשל אם הוגשה בקשת רישום פטנט בארה"ב או בישראל, ניתן להגיש בקשות המשך במדינות רבות נוספות.

חשוב לזכור שהפטנט מקנה זכות מונופול רק במדינות בהן הוגשה בקשת רישום פטנט ונתקבל פטנט רשום, הגנת הפטנט הנה טריטוריאלית ומקנה זכות רק בתחומי אותה מדינה, לכן חשוב לנצל את האמנות השונות, למשל אמנת פאריס כאמור לעיל או אמנת pct.

ראה מאמרים: רישום פטנט באירופה או רישום פטנט בסין.

רישום פטנט בארה"ב וזכות קניין רוחני אחרת בעולם
ממציאים יכולים להגיש במדינות נוספות בעולם בקשות רישום פטנט או זכות קניין רוחני אחרת למשל מדגם תועלת, מדגם תועלת אינו מדגם על עיצוב (ראה להרחבה מאמר : רישום מדגם), אלא מדגם תועלת הנה בקשה על עקרון חדש. בארה"ב ובישראל לא ניתן לבקש מדגם תועלת, אך יש מדינות רבות בעולם בהן ניתן לקבל זכות זו.

למשל בסין, יפן, רוב מדינות אירופה, אוסטרליה ועוד, תעודת מדגם תועלת ניתן לקבל בזמן קצר יחסית לקבלת תעודת פטנט, אך ההגנה הנה לתקופה קצרה יותר, בפטנטים ההגנה הנה לתקופה של עשרים שנה, לעומת זאת ההגנה למדגם תועלת הנה בין שש לשתיים עשרה שנה, תלוי בחוק הפנימי באותה מדינה.

שילוב בין בקשות רישום פטנט בארה"ב או בישראל ומדגמי תועלת במדינות אחרות בעולם, יכול לחסוך לממציא כסף רב תוך קבלת זכויות קניין רוחני במדינות נוספות בעלות נמוכה יחסית לישראל או ארה"ב (ראה להרחבה מאמר: רישום מדגם תועלת או פטנט).

חברתנו עוסקת בקידום המצאות משלב הרעיון צור עמנו קשר על מנת לקבל פרטים נוספים אם יש לך המצאה, רעיון או יזמות עסקית, בכדי שנוכל לעזור לך כבר בשלבים הראשוניים, טלפן 03-9730410.

 
תעודת רישום פטנט בארה"ב
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©