03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> רישום פטנט בארצות הברית - פטנטים בארצות הברית

רישום פטנט בארצות הברית – פטנטים בארצות הברית

רישום פטנט בארצות הברית הנו אחד היעדים המועדפים על ידי מבקשי פטנטים. פטנטים בארצות הברית הנם בעלי ערך רב לאור גודל האוכלוסייה וכוח הקניה שקיים בארצות הברית ולכן רבים מהממציאים מבצעים רישום פטנט אמריקאי.

פטנט רשום מקנה לבעל הפטנט הגנה רק במדינה בה התקבל הפטנט, כלומר ממציא ישראלי או כל ממציא אחר בעולם צריך להגיש בקשות באופן פרטני בכל מדינה ומדינה, לשלם אגרה ולעבור בחינה בהתאם לחוק הפטנטים המקומי באותה מדינת יעד.

אם זאת, קיימות אמנות והסכמי שיתוף פעולה בין רשויות הפטנטים השונות בעולם, המקנות לממציא אפשרויות לממש את זכותו באמצעות השימוש באמנות והסכמים אלו.

למשל מבקש שהגיש בקשה לפטנט בישראל, יכול להגיש בקשה לפי אמנת פאריס בטרם יחלפו 12 חודשים מיום הגשת הפטנט הישראלי, כלומר יבקש את התאריך הישראלי כתאריך בכורה מחוץ לישראל. כך יכול לבקש על סמך הגשת בקשת פטנט בישראל תאריך בכורה במדינות יעד רבות, למשל בהגשת בקשה לרישום פטנט בארה"ב או רישום פטנט באירופה או רישום פטנט בסין או במדינות רבות נוספות שנכללות באמנת פאריס.

לעיתים ממציאים מגישים פטנט תחילה בישראל ולאחר קיבול פטנט בישראל פונים למסלול PPH (Patent Prosecution Highway) שהנו שיתוף פעולה בין רשות הפטנטים הישראלית לבין משרד הפטנטים האמריקאי.

רישום פטנט בארצות הברית יכול להיות כהגשת פטנט ראשונה או כאמור לאחר הגשת פטנט במדינה אחרת שבאמנת פאריס, לדוגמא ישראל עם בקשה לתאריך בכורה מיום הבקשה הישראלית לגבי הבקשה בארצות הברית.

חברות ומשקיעים רבים מעריכים פטנט אמריקאי במקרים מסוימים יותר מאשר במדינות קטנות, לכן ממציאים בעלי פטנט רשום אמריקאי לעיתים יכולים לקבל הכנסות גבוהות יותר על המצאותיהם ולגייס השקעות גדולות יחסית.

יש להתייעץ בכל מקרה ומקרה עם עורך פטנטים, המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, למשל יש הבדלים בפטנטים ישראלים בתוכנה ופטנטים אמריקאים, יש לבדוק את תחום ההמצאה והאם יש לממציא די פרטים טכניים בכדי להגיש בקשה לפטנט, במקרים בהם חסרים פרטים ניתן להיעזר בצוות טכני שיעביר פרטים טכניים לעורכי הפטנטים ויתכנן ויבנה דגם במידת הצורך.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©