03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> רישום פטנט בישראל- מחיר

רישום פטנט בישראל מחיר

רישום פטנט בישראל מחיר הנה שאלה שרבים מהממציאים שואלים בעניינה, "רישום פטנט בישראל מחיר" אין תשובה חד משמעית, מאחר ובקשת הפטנט אינו מוצר מדף, אלא שרות שמשתנה מהמצאה להמצאה, לפי תחום ההמצאה המורכבות או הפשטות, יקבע מהו המחיר לרישום פטנט בישראל או מחוץ לישראל.

בהליך רישום פטנטים ישנם מספר מרכיבים בנוסף לעצם ההמצאה עצמה, יתר על כן, מחיר תהליך רישום הפטנט משתנה לפי ההליך בו מתחילים, ניתן להגיש בקשה לרישום פטנט או בקשות אחרות, למשל בקשה לפרוביזיונל, קרי בקשה ארעית ( בשמה השגוי בעברית פטנט זמני), או בקשה לפי אמנת PCT, בקשת יוטיליטי מודל ובקשות שונות מתחום הקניין הרוחני למשל בקשה למדגם.

בהנחה ואכן רוצים להגיש בקשה לפטנט "רגיל", תחילה יש לבדוק את מורכבות או פשטות ההמצאה, המצאות מורכבות דורשות היקף עבודה רבה יותר מאשר המצאות "פשוטות" יותר, כמו כן תחום ההמצאה משפיע על עלות העריכה, למשל תחומים כגון אלקטרוניקה וחשמל בדרך כלל פחות מורכבים מתחומי הכימיה והביולוגיה.

מרכיב נוסף הנו מרכיב האגרה, אגרת רשות הפטנטים לממציא נכון ליום 28.6.2013 הנה 1,200 ₪, אבל חברה שמחזור המכירות שלה מעל 10 מיליון שקלים תשלם אגרה של 2,000 ₪.

כמו כן, לאחר שהעריכה מוכנה להגשה, יש לשקול היכן להגיש את בקשת הפטנט הראשונה, אומנם, כאשר מגישים בקשת פטנט, אם מגישים את הבקשה במדינה שחתומה על אמנת פאריס, ניתן לדרוש את תאריך הבכורה לגבי מדינות נוספות.

כלומר ממציא שמגיש לדוגמא, בקשת רישום פטנט בישראל או בקשת רישום פטנט בארה"ב או בקשת רישום פטנט בסין או בקשת רישום פטנט באירופה או בקשת רישום פטנט באנגליה או במדינות אחרות שבאמנה, יכול להגיש בקשות המשך מקבילות במדינות נוספת עם תאריך הבקשה במדינה הראשונה ולבקש את תאריך דין הקדימה, לגבי שאר המדינות.

באופן זה, הממציא יכול לחסוך עלויות של הגשות רבות כבר בתחילת תהליך היזמות ובלבד שיגיש את הבקשות הנוספות במדינות היעד הנוספות בטרם יחלפו 12 חודשים מיום הגשת בקשת הפטנט הראשונה.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ לגבי כל מקרה ומקרה עם עורך פטנטים, במקרים רבים ניתן להגיש בקשות מסוגים שונים, בנוסף לבקשת הפטנט כדי להרחיב את היקף ההגנה שניתן לקבל על הקניין הרוחני.

לפרטים נוספים צור קשר או טלפן 03-9730410.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©