03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> רישום פטנט פרוביזורי על רעיון

רישום פטנט פרוביזורי על רעיון

רישום פטנט פרוביזורי

ממציאים שואלים האם פטנט פרוביזורי הוא רשום? התשובה לא, פטנט פרוביזורי הוא שם שגוי ואינו נכון, אין פטנט פרוביזורי, ממציא יש לו אפשרות להגיש בקשה ארעית המקנה זכות בכורה למשך 12 חודשים ובתנאי שבטרם חלוף 12 חודשים מבקש הבקשה יגיש בקשת רישום פטנט במדינת היעד.

פטנט פרוביזורי זמני (למעשה בקשה ארעית) אינו מקנה זכויות של פטנט רשום, פטנט רשום מקנה לבעל הפטנט זכות מונופול למשך עשרים שנה מיום הגשת בקשת הפטנט, כלומר מי שמפר את הפטנט הרשום ניתן לתבוע אותו בבית המשפט ולקבל צו מניעה וסעדי פיצויים.
פיתוח דגם
פטנט פרוביזורי בשמו השגוי, אינו נבחן כלל על ידי בוחן במשרד הפטנטים האמריקאי, אלא מקנה כאמור אפשרות לבקש את תאריך הבכורה אם המבקש מגיש בקשה לפטנט לפי אמנת פאריס בטרם יחלפו 12 חודשים מיום הגשת הבקשה הארעית.
שמה של הבקשה הארעית הנו PROVISIONAL (פרוביזיונל) אך יש שקוראים לו בטעות פטנט פרוביזורי או פטנט זמני.

רישום פטנט על רעיון

ממציאים שואלים האם ניתן לבצע רישום פטנט על רעיון? התשובה לא, לא ניתן לקבל פטנט על רעיון, אבל ניתן להפוך רעיון להמצאה, על המצאה ניתן להגיש בקשת רישום פטנט.
בחוק הפטנטים בסעיף 3 מצוין:  אמצאה כשירת פטנט - מהי? (תיקון: תש"ס)
אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט.
כלומר ניתן לקחת רעיון ובאמצעות תכנון קונספט להוסיף לו פרטים טכניים שיש בהם חידוש והתקדמות המצאתית בעיקר, למשל פלוני יגיד יש לי רעיון לטוס לירח, על הרעיון לא ניתן לקבל פטנט אבל הדרך הטכנית שבא ניתן ליישם, כלומר על החללית ניתן להגיש בקשה לרישום פטנט כי מדובר בהמצאה (שהייתה בזמנו חדשה).


פיתוח רעיון להמצאה ותכנון ובניית דגם

פיתוח הרעיון כאמור באמצעות תכנון קונספט יכול להוביל שתהא המצאה (או אמצאה כפי שכתוב בחוק הפטנטים) שניתן יהיה להגיש עליה בקשת רישום פטנט, הצוות הטכני שלנו מבצע פיתוח פטנטים עבור ממציאים וחברות בתחומים שונים, לאחר הצגת מספר חלופות אפשריות ליזם, ניתן להעביר לעורך פטנטים יועץ את ההסברים הטכניים ואת האיורים בכדי שיבצע עריכה לבקשת הפטנט.
 
שילוב העבודה בין צוות טכני לעורך פטנטים יועץ מאפשר להרחיב את היקף ההגנה המבוקש בבקשת הפטנט על ידי הצגת חלופות שונות לעורך הפטנטים, כמו כן עורך הפטנטים מכוון את הצוות הטכני בעת היישום בבניית הדגם על מנת שיתאים להיקף ההגנה המבוקש.
המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה ועם צוות טכני לבדיקת הרעיון או ההמצאה.
 
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©