03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> רישום פטנט PCT ופרסום פטנטים באינטרנט

רישום פטנט pct ופרסום פטנטים באינטרנט

רישום פטנט pct ופרסום פטנטים באינטרנט הנו חלק מהליך הבקשה לפי אמנת pct, ממציאים אומרים "רישום פטנט pct" אך למעשה הגשת בקשה לפי אמנת pct  אינה מקנה זכות מונופול השווה לזכות מונופול של פטנט רשום, אומנם ניתן לראות פרסום פטנטים באינטרנט ובקשות pct, אך לא כל בקשה שמתפרסמת הנה אכן פטנט רשום.

בקשה לפי אמנת pct
בקשה לפי אמנת pct  אינה פטנט, אלא מקנה למבקש הבקשה, להגיש בקשות פטנטים במדינות יעד שיבחר, החברות באמנת pct  ולבקש את תאריך הבכורה.

בדרך כלל ממציאים תחילה מגישים בקשה למשרד הפטנטים, דרך אחת היא הגשת בקשה הקרויה פטנט פרוביזורי שאינה פטנט למעשה, אלא בקשה ארעית, שמקנה זכות לממציא להגיש בקשת פטנט עם תאריך הבכורה של הבקשה הזמנית (הארעית), אם טרם חלפו 12 חודשים מיום הגשת הבקשה ועד ליום הגשת בקשת הפטנט.

דרך אחרת, הממציא מגיש תחילה בקשה לפטנט לאחת המדינות החתומות על אמנת פאריס, במקרה זה יכול הממציא להגיש בקשות נוספות במדינות יעד ספציפיות בטרם יחלפו 12 החודשים לפי אמנת פאריס.

בשני המקרים, קרי אם המבקש הגיש בקשה זמנית או בקשה לפטנט, כאמור בטרם יחלפו 12 חודשים יש לממציא למעשה שתי אופציות, האחת להגיש כאמור בקשות פטנטים במדינות יעד, הדרך השנייה, הגשת בקשה לפי אמנת pct, שכאמור חלק מהממציאים קוראים לה בטעות, בקשת רישום פטנט pct, או רישום פטנט עולמי.

בקשה לפי אמנת pct, מאפשרת למבקש להאריך את התקופה להגשת בקשות פטנטים במדינות נוספות, כלומר במקום שבטרם יחלפו 12 חודשים מיום הגשת הבקשה הראשונה, יגיש המבקש בקשות רישום פטנטים במדינות יעד בהם הוא מעוניין להגן על המצאתו, יגיש המבקש בקשה לפי אמנת pct.

הבקשה לפי אמנת pct, תאפשר למבקש להאריך את התקופה לבחירת המדינות בהן יחפוץ להגיש בקשות פטנטים לתקופה של 30 חודשים (כשנתיים וחצי) מיום הגשת הבקשה הראשונה, כלומר מיום הבקשה הארעית או מבקשת הפטנט הראשונה.

לייתר דיוק, בתוך תקופת 30 חודשים ניתן לבקש למשל בקשת רישום פטנט בארה"ב, 31 חודשים בבקשת רישום פטנט באירופה, 37 חודשים למשל בוייטנאם.

בקשת pct מתפרסמת על ידי משרד הפטנטים (בישראל נקרא רשות הפטנטים) 18 חודשים מיום תאריך הכורה של הבקשה, כלומר מיום הגשת הבקשה הראשונה למשרד הפטנטים מחוץ לישראל או לרשות הפטנטים בישראל.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים או עם עורך דין העוסק בתחום הפטנטים (ראה: עורך דין פטנטים) בכל מקרה ומקרה באופן ספציפי.

לפרטים צור קשר או טלפן 03-9730410.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©