03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.

שיווק פטנט

חברתנו עוסקת במציאת השקעות לפטנטים והמצאות בארץ ובעולם. גיוס ההון להמצאה/ פטנטים מתבצע במספר מישורים בהתאם להערכת ההמצאה/ פטנט, רעיון, למסחור מבחינה טכנית וכלכלית.

אנו מכינים למשקיעים פוטנציאליים פטנטים והמצאות וחומר שיווקי ממצה על מנת שיוכלו להעריך ולהבין את היתרונות של ההמצאה/ פטנט, ולהכיר את השוק הפוטנציאלי אשר אליו מיועדת ההמצאה/ פטנט, רעיון.

אנו פונים למשקיעים פרטיים, קרנות הון, גופים מוסדיים, משווקים, וחברות הנמצאות מתאימות לשיווק חידושים, פטנטים, המצאות, אשר משווקות מוצרים בתחום, או שותפים אסטרטגיים להמצאות/ פטנטים אשר יכולים לקדם את הרעיון, פטנט, המצאה.

חברתנו מהווה צומת דרכים למשקיעים, ממציאים, המצאות, פטנטים ואנו מציגים בפני משקיעים פוטנציאליים את הרעיונות, פטנטים, אבי טיפוס, כדי שישקיעו ויקדמו את המיזמים, פטנטים ממגוון התחומים אשר אנו עוסקים בהם
 
פיתוח אב טיפוס
חברתנו מטפלת בנושאים פיננסיים על ידי מומחה במינהל עסקים בעל ותק וניסיון, המלווה ומטפל עבור הממציא, היזם, הפטנט, בניהול פיננסי, ייעוץ, הקמת תשתיות פיננסיות, תקציב, תמחיר, תזרים מוזמנים, קבלת מסגרות אשראי והשקעות, גיבוש מבנה ארגוני, נהלים ואבטחת איכות, הקמת קשרים עם ספקים, קניינים, מפיצים, נותני שירותים וכו'.
השירות יכול להינתן ולהתקיים כפרויקט ממוקד חד פעמי, או כשירות מתמשך לתקופה מוגדרת לפי היקף המוגדר על פי צורכי הממציא, המצאה, פטנט, תקציב וסדרי עדיפויות שיוגדרו.

סרטון אנימציה ותוכנית עסקית

אנו מלווים ממציאים ויזמים בתהליכי גיוס הון, החל מכתיבת תקציר מנהלים, כתיבת תוכנית עסקית, הכנת סרטון אנימציה המציג את המוצר בצורה פשטנית בהירה ומדגישה את היתרונות של ההמצאה או המוצר החדש, כמו כן אנו פונים לחברות הנמצאות בתחום ההמצאה ולאחר חתימה על הסכם סודיות, מציגים לחברה את ההמצאה תוך העברת מידע טכני, שאלות ותשובות מול החברה וכיו"ב.

עורך דין פטנטים יועץ

כמו כן, אנו עובדים עם עורך דין יועץ שעובד עם היזם ומנסח ליזם הסכם בינו לבין החברה או המשקיע בהמצאה או במיזם. בתחום זה, עורך דין פטנטים צריך להבין את נושא הקניין הרוחני והפטנטים כדי שיוכל לסייע ליזם יחד עם יועצנו העסקיים. 

משקיע ומימון לפטנט בקשות למענקים

ייתר על כן, אנו מלווים את הממציא או היזם מול גופים מוסדיים, יזמים יכולים לבקש מימון כמענק מגופים מוסדיים ללא כל התחייבות להחזר מצידם, מענקים אלו נועדו לפיתוח וקידום התעשייה, אנו משלבים בצוות שלנו, יועצים עסקיים, בוגרי מנהל עסקים ומשפטנים, שמכינים את המסמכים והבקשות השונות למענקים מוסדיים שיכולים להגיע למענקים של מאות אלפי שקלים. 

אנו עובדים מול גופים ממשלתיים לדוגמא חממות טכנולוגיות, קרנות תנופה, מול גופים בחו"ל לגיוס הון ולהצגת המיזם באתרי גיוס הון שונים.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©