03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.

תכנון עסקי

התוכנית העסקית מיועדת לתכנון מחקר ולהצגה של המיזם, פטנט, המצאה, בפני גורמים פוטנציאליים כמו למשל משקיעים, חממות טכנולוגיות, מכוני מחקר, ושותפים עסקיים וכו'.
אנו מכינים תוכניות עסקיות בכל מיני רמות ומתאימים את התוכנית לפטנטים, המצאות ומיזמים, לפי הצורך של היזם, ממציא, פטנט מקורי.
התוכנית העסקית כוללת בתוכה את כל המידע הרלוונטי של תקציב, מחקר, פטנטים, לוחות זמניים, תמחיר, מתחרים, נתח וגודל שוק, כמות המשתמשים הפוטנציאליים וסעיפים רבים נוספים.

תקציר מנהלים ותוכנית עסקית

אנו מכינים תקציר מנהלים או תוכנית עסקית במידת הצורך, אך יש מיזמים רבים בהם לא נדרש תוכנית עסקית ואפשר לתעל את המשאבים לכיוונים אחרים, יש לבחון בכל מקרה ומקרה מה הם היעדים של היזם או הממציא, מהי דרך והאסטרטגיה הנכונה לגבי התכנון העסקי של המצאתו.

יועצים עסקיים בישראל ובחו"ל

בחברתנו צוות יועצים בוגרי מנהל עסקים ומשפטנים בעלי ניסיון של שנים רבות בקידום ומכירת המצאות בתחומים שונים, הליווי עסקי יכול להיות על בסיס מתמשך או על פי פעולה חד פעמית. היועצים העסקיים שלנו מלווים את היזם לפגישות בישראל ומחוץ לארץ, למשל לחברות תעשייה מובילות באירופה ובארה"ב, במטרה לעזור ליזם להציג את המצאתו ולתכנן את צעדיו העסקיים.

הכנת בקשות למימון ומענקים

בחברתנו צוותים רב תחומיים הן טכניים, הן משפטנים, והן יועצים עסקיים, כל אלו יחד מנסחים בקשות למענקים ולמימון לגופים וקרנות ממשלתיות לדוגמא חממות טכנולוגיות, קרנות תנופה למענקים וסיוע ליזמים, הכנת בקשה על ידי צוות מתחומים שונים כאמור מגבירה את יכולתנו לתת מענה ולהציג מידע מתחומים שונים בבקשות אלו, יתר על כן אנו מלווים את היזם או הממציא לועדות הבוחנות מתן מענקים ותקציבים.

 לקריאה אודות שלבי קידום הפטנטים
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©