03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> יש לי רעיון לפטנט

יש לי רעיון לפטנט 

יש לי רעיון לפטנט ממציאים לעיתים אומרים, רעיון לעיתים הוא שלב ראשוני לפני בקשת פטנט, לעיתים אומר הממציא "זה רעיון פשוט" לא ניתן לקבל פטנט, אך פטנטים לא מתקבלים על פשטותם או מורכבותם.

פטנטים רשומים מתקבלים לאחר בחינה של בוחן מטעם רשות הפטנטים, רשות הפטנטים פועלת לפי חוק הפטנטים והפסיקה, לכן כדי לדעת האם גם "רעיון פשוט" ניתן לרשום כפטנט כדאי לדעת בין השאר מה אומר חוק הפטנטים.

חוק הפטנטים בסעיף 3 מצוין:

3. אמצאה כשירת פטנט - מהי? (תיקון: תש"ס)

אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט.

יש לי רעיון לפטנט- מרעיון להמצאה

כלומר צריך שתהה המצאה, לכן את הרעיון הראשוני צריך להפוך להמצאה. חברתנו בשלב זה עוזרת לממציא, שלב זה נקרא תכנון קונספט עקרוני, הממציא הוגה הרעיון לעיתים חסרים לו פרטים טכניים, צוות טכני במקרים רבים יכול לעזור לממציא להפוך את הרעיון להמצאה, תוצר תכנון הקונספט הם שרטוטים ופרטים טכניים שמועברים לעורך פטנטים לעריכת וניסוח בקשה לרישום פטנט.

לכן גם "רעיון פשוט" לעיתים יכול להתקבל כפטנט ישראלי או להיות מוגש לרישום פטנט בארה"ב, שכן החוק אומר בכל תחום טכנולוגי, לעיתים המילה טכנולוגי מרתיעה ממציאים, אך גם חפץ "פשוט" למשל יכול להיות טכני לדוגמא עיפרון עם מחק. ההמצאה צריכה להיות חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית.

פסק דין שציין עניין זה, ע"א 345/87  Hughes Aircraft Co . נ' מדינת ישראל ואח', שם ציין בית המשפט " ההתקדמות הנדרשת, על מנת שתהא בלתי מובנת מאליה, אינה צריכה להיות גדולה: צעד אמצאתי אכן נדרש, אך די שיהיה צנוע וקטן".

הדברים מובאים על "קצה המזלג" ואינם מלאים, לכן יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה ומקרה, צוות טכני יכול לסייע לממציאים כבר בשלב הרעיוני ובשלב הבא עורך פטנטים יכול לנסח במקרים רבים את הבקשה לרישום פטנט.
יש לי רעיון לפטנט

יש לי רעיון למוצר או פטנט

 
יש לי רעיון למוצר או פטנט ממציאים לעיתים תוהים ושואלים. פטנט הנו זכות משפטית, כלומר ממציא בכדי לקבל פטנט צריך לעבור בחינה ברשות הפטנטים בישראל או במשרד פטנטים מחוץ לישראל באמצעות הגשת בקשת פטנט הכוללת תאור (עריכה) ושרטוטים.
 
לעומת הפטנט, המוצר הנו החלק הפיסי שנמכר לצרכנים השונים, יש מוצרים רבים שאין להם פטנט, אך ייתכן וניתן להגן עליהם בזכויות קניין רוחני אחרות, למשל מדגם.
 

יש לי רעיון לפטנט איך מתחילים? תחילה כדאי לבדוק את מצב הידיעות בתחום, מה המתחרים מציעים באותו תחום ואם יש פטנטים אחרים, כמו כן כדאי לבצע תכנון קונספט המגדיר את ההמצאה מבחינה טכנית תוך הסתכלות עתידית ליעדי הממציא ומטרת המוצר העתידי.

 
יש לי רעיון לפטנט מתי להגיש פטנט? כאשר יש די פרטים טכניים ניתן להגיש בקשת רישום פטנט, חוק הפטנטים מציין בסעיף 4: 
 
"4.    אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה –
 
(1)   על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור;
(2)   על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו." (ההדגשה אינה במקור)
 
לכן אם לפלוני יש רעיון, לעיתים אין בו די פרטים טכניים ורצוי לבצע תכנון קונספט בכדי שעורך פטנטים יכניס פרטים אלו לעריכה ויתאר את ההמצאה באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©