03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנטים לבית בישראל

פטנטים לבית בישראל

פטנטים לבית בישראל הנו תחום בו המצאות רבות, ממציאים רבים מפתחים פטנטים לבית בישראל. הפטנטים הנם מתחומים שונים, לדוגמא פטנטים למטבח, פטנטים לחסכון מים בבית, פטנטים למוצרים חשמליים, פטנטים לנוחות וייעול השימוש במוצרים ואביזרים שונים בבית ותחומים רבים נוספים.

אם נחפש בגוגל את המילים "פטנטים לבית" נקבל 828,000 תוצאות חיפוש, ניתן לבצע חיפוש פטנטים במנוע חיפוש מיוחד של גוגל פטנטים המיועד לחיפוש פטנטים.

שלב פיתוח פטנטים לעיתים בפטנטים בבית הנו קצר יחסית, הרבה מהפטנטים לבית אינם מורכבים ואינם דורשים פיתוח מורכב, למשל פותחן בקבוקים או מוצרי מטבח למיניהם, היתרון שהפיתוח יכול להיות מהיר יחסית והעלות לייצר דגם אינה גבוה.

אך בפטנטים שאינם מורכבים יש גם חסרון שקל להעתיק אותם, כאן יש חשיבות רבה להגנה על ההמצאה באמצעות רישום פטנט.

רעיונות לפטנטים עולים לממציאים בתחומים רבים ומגוונים, במידה ואכן ההמצאה תזכה לקבל פטנט רשום, לבעל ההמצאה תהא זכות למונופול על המצאתו למשך 20 שנה מיום הגשת בקשת הפטנט.

לעיתים יש מקרים שלא ניתן להגן בפטנט, לכן ישנם הליכים אחרים שאפשר לפנות אליהם, למשל בקשה למדגם ברשות הפטנטים בישראל(ראה מדגמים ופטנטים כתנופה לפיתוח מוצרים) או בקשות במדינות אחרות למשל בקשה ליוטיליטי מודל.


 פטנטים לבית פיתוח דגם
פטנטים לבית מתחילים במקרים רבים מצורך אישי של הממציא, ממציא נתקל בבעיה ומוצא פתרון, לעיתים מדובר בפתרון רעיוני שעדיין לא יושם במציאות, לכן הצוות הטכני שלנו מתכנן ומפתח דגם לצורך ניסויים ושיפור ההמצאה.

בטרם יישום ההמצאה באמצעות דגם, כדאי לבצע תכנון קונספט עקרוני, כלומר לבחון חלופות אפשריות לביצוע ההמצאה והמוצר העתידי, לאחר תכנון הקונספט, צוות הפיתוח מתכנן ומעצב את הדגם, במקרה ובדגם יש צורך בפיתוח אלקטרוניקה, צוות פיתוח אלקטרוניקה מייצר מעגל אלקטרוני במעבדת האלקטרוניקה והצוות המכאני מפתח את הפלסטיק ואת החלקים המכאניים.

חלקים פלסטיים אנו מייצרים באמצעות הדפסה תלת מימדית, את רכיבי הדגם מרכיבים יחד ובונים דגם לניסויים. במהלך פיתוח הדגם, יתכנו שינויים ושיפורים, לעיתים מזהים בעיות ופותרים אותם במהלך הפיתוח, פתרונות אלו מועברים לעורך הפטנטים המנסח את בקשת הפטנט.

פטנטים לבית למכירה
לאחר שלממציא יש בקשת רישום פטנט ולעיתים גם דגם (לא תמיד) הוא יכול לפנות לחברות ומשקיעים ולגייס הון בכדי לקדם את המצאתו, לעיתים ממציאים מעוניינים לבצע את שלב שיווק פטנט בעצמם או לגייס משקיעים וחברות הנמצאות בתחום שיכולים לרכוש את ההמצאה בתשלום חד פעמי או בשיטת תשלום תמלוגים ובשיטות עסקיות אחרות.

הפוטנציאל העסקי של פטנטים לבית הנו רב, מאחר ומדובר בשוק גדול עם פוטנציאל מכירתי רב, מכירת הפטנטים נעשית בישראל ומחוץ לישראל ולכן כדאי במקרים רבים להגן על ההמצאה באמצעות רישום פטנטים במדינות יעד בהם הממציא מתכוון למכור את המצאתו.

אין צורך בשלב ראשון להגיש בקשות רבות בעולם, ניתן להגיש בקשה ראשונה במדינה מסוימת למשל בישראל או בקשת רישום פטנט בארה"ב ובטרם יחלפו 12 חודשים מיום הגשת הבקשה, ניתן להגיש בקשות נוספות לפי אמנת פאריס (כ-160 מדינות).

בתקופת 12 החודשים הממציא יכול לקדם את המצאתו מבחינה עסקית ולנסות ולקדם את היזמות העסקית, להרחבה ראה מאמר בו יש 7 שיטות למכירה וגיוס הון להמצאה, ראה: פטנטים לבית למכירה.

 
פטנטים לבית פיתוח דגם
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©