03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פטנטים למכירה -מכירת פטנט
פטנטים למכירה בעולם

פטנטים למכירה איך מתחילים 
בטרם הצגת ההמצאה בפני משקיעים וחברות חשוב להגיש בקשה לרישום פטנט, אחת מדרישות תנאי חוק הפטנטים שההמצאה תהה חדשה וטרם פורסמה, על כן הצגת ההמצאה בפני אחרים יכולה במקרים רבים להיחשב כפרסום ולמנוע קבלת פטנט עתידי.

אנו מספקים שירותים משלב הרעיון על ידי צוות מנוסה מתחומים רבים, חשוב להתייעץ עם בעלי מקצוע כבר בשלב הראשוני כדי למנוע הפסד כספי מאוחר יותר, צוות טכני יכול לייעץ לממציא בהרחבות ופתרונות טכניים בשלב ראשון, לבצע את פיתוח הפטנטים, לתכנן ולבנות דגם לייצר אב טיפוס, להכין מצגות וסרטון אנימציה לפטנט, עורך פטנטים יועץ יכול לנסח בקשה לפטנט, צוות בעל ניסיון עסקי יכול לבצע תכנון עסקי ולהכין לממציא תוכנית עסקית ולסייע בפניה והכוונה בדרך למכירת הפטנט.

פטנטים למכירה כיצד מתחילים, ראה הרחבה על 7 דרכים שונות למכירה של פטנטים במאמר: פטנטים לבית למכירה

לפרטים נוספים צור קשר או טלפן 03-9730410 (הרעיון שלך יכול להיות פטנט למכירה- פגישה ראשונה ללא עלות)

פטנטים למכירה – מכירת פטנט

פטנטים למכירה – מכירת הפטנט לעיתים היא מטרת הממציא, אומנם חלק מהפטנטים אינם עומדים למכירה ובעל הפטנט מעוניין לייצר את המוצר בעצמו, אך מכירת הפטנט לעיתים יכולה להיות כיעד עיקרי של הממציא או נלווה בנוסף לייצור עצמי, כמו כן יש חברות שמחפשות פטנטים למכירה כדי להרחיב את זכויות הקניין הרוחני וערך החברה.

מכירת הפטנט יכולה להתבצע בתשלום אחד או ניתן למכור זכויות או זכות שימוש בפטנט ולקבל תמלוגים בכל תקופה לפי היקף מכירת המוצר. בדרך כלל במסלול של תשלום תמלוגים מקובל לשלם לממציא אחוז מסוים ממחיר הסיטונאי בו נמכר המוצר, אך לעיתים בוחרים בעל הפטנט ורוכש זכות השימוש בפטנט בשיטת תמחור שונה.

כמו כן ממציאים רבים מעדיפים במקרים מסוימים לשלב בין השיטות, קרי לקבל תשלום אחד מראש ובנוסף תמלוגים, שילוב בין השיטות מניסיוננו לעיתים עדיף, באופן זה הממציא מקבל לטווח הקצר תקבול כספי בנוסף לתמלוגים המהווים הכנסה לטווח הארוך.

דרך אחרת שמקובלת לעיתים, היא השקעה כספית במיזם עצמו, לעיתים על ידי חברה משותפת חדשה בבעלות הממציא והמשקיע, בדרך כלל שיטה זו נהוגה עם משקיעים ופחות עם חברות גדולות שנמצאות ומוכרות מוצרים אחרים בשוק בתחום ההמצאה.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©