03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> פיתוח מוצרים ופטנטים

פיתוח מוצרים ופטנטים


פיתוח מוצרים ופטנטים הנו שלב בו היזם או הממציא מתחיל את דרכו, פיתוח מוצרים ופטנטים הוא שלב חשוב לכל מיזם ובמקרים רבים פיתוח מוצרים ופטנטים הנם תהליכים המתקיימים במקביל בקידום המיזם.

לעיתים ממציאים אינם יודעים אם להתחיל קודם בבקשת רישום פטנט או בפיתוח המוצר, שני תהליכים אלו, משפיעים האחד על השני וקשורים בקשר הדוק.

ניתן לפגוש ממציאים שתחילה מגישים בקשה לרישום פטנט, רק לאחר הגשת הבקשה פונים לחברה לפיתוח מוצרים, לעיתים בעקבות פיתוח המוצר בקשת הפטנט הופכת להיות ללא רלוונטית, מאחר ובקשת הפטנט לא מכילה את דרך היישום בפועל של המוצר.

 
פיתוח מוצר למנועי בעירה פנימית מיוחדים:
מצד שני, לעיתים ממציאים תחילה עוסקים בפיתוח המוצר, רק לאחר גמר הפיתוח, הם נזכרים שהם רוצים להגן על ההמצאה על ידי רישום פטנטים, לעיתים בשלב הפיתוח אנשים רבים נחשפים להמצאה, ולכן יש סיכון שמשהו אחר יקדים ויגיש בקשת פטנט לפני הוגה הרעיון המקורי, כמו כן במקרים רבים, כפי שאדם פלוני חשב על המצאה, גם אחר יחשוב על המצאה דומה, אם בעקבות חשיפה למידע דומה באמצעי התקשורת, אירוע מסוים, או סיבה אחרת.

לכן ייתכן שמי שעמל ופיתח מוצר ולא הגיש בקשה לפטנט, לדאבונו עלול אדם אחר, ללא קשר לאותו פלוני, לחשוב על המצאה דומה, להגיש בקשה לפטנט ולהקדים את אותו היזם ששקד על פיתוח המוצר.

מניסיוננו, עדיף לטפל בשני התהליכים במקביל, אך הבעיה שרוב החברות העוסקות בתחום אינם משלבות בין תהליכים אלו, ולעיתים קיים ניתוק בין החברה שמפתחת את המוצר עבור היזם לבין עורכי הפטנטים המנסחים את בקשת הפטנט.

שילוב תהליכים
אנו מאמינים בשילוב תהליכים אלו, לכן אנו בשלב ראשוני מבצעים תכנון קונספט עקרוני, כלומר צוות טכני מתכנס, יושב עם היזם או הממציא ומבצעים ישיבת סיעור מוחות, בישיבה מועלים חלופות שונות ליישום אפשרי של ההמצאה.

חלופות אלו מועלות על הכתב בליווי הסברים טכניים ושרטוטים, לאחר בדיקת הממציא ומספר סבבי שיפורים, החומר מועבר לעורך פטנטים יועץ, שכבר בשלב המקדמי של הפיתוח, נותן את דעתו.

שילוב זה בין צוות טכני, לבין עורכי הפטנטים, במקרים רבים, משפר את היקף ההגנה שמבקשים בבקשת הפטנט ומונע הגשת בקשת פטנט תיאורטית ולא מעשית.

פיתוח מוצרים ופטנטים הנם במקרים רבים הבסיס למיזם, לכן חשוב שצוות הפיתוח, יהיה בעל ניסיון ויכיר גם את תהליכי רישום פטנט ובנוסף ישלב בעבודתו עורך פטנטים.

יתר על כן, שילוב זה חוסך עלויות לממציא (ראה: רישום פטנטים מחיר ועלות), הצוות הטכני, באותו זמן מכין שרטוטים לעורך הפטנטים וגם עוסק בפיתוח הקונספטואלי של המוצר, באופן זה הממציא לא משלם לשרטטים שונים שעושים עבודה דומה, בנוסף, הממציא מגיש בקשה שקרובה יותר לדרך הביצוע בפועל של ההמצאה, ולא נאלץ אחרי הגשת בקשת הפטנט, להגיש בקשת פטנט אחרת עם פרטים או המצאה אחרת לעיתים, בעקבות היישום הטכני.

המידע לעיל הנו חלקי ואינו מלא, יש להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה לגופו ועם צוות טכני בעל ניסיון בפיתוח מוצרים והמצאות.

לפרטים נוספים צור קשר או טלפן 03-9730410.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©