03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> רישום פטנטים בישראל ובעולם

רישום פטנטים בישראל ובעולם

רישום פטנטים בישראל ובעולם מקנה זכות מונופול למשך 20 שנה לבעל הפטנט, לכן ישראלים וממציאים מכל העולם מבקשים לבצע רישום פטנטים בישראל ובעולם, על ידי זכות שניתנת לאחר קבלת תעודת פטנט על פטנט רשום.

רישום פטנטים בישראל מעניקה לבעל פטנט רשום זכות מונופול רק בתחומי מדינת ישראל, ההגנה הנה טריטוריאלית לכן יש צורך להגיש בקשות פטנטים במדינות יעד נוספות, אך כאשר מוגשת בקשת פטנט בישראל יש לבעל בקשת הפטנט אפשרות לבקש את תאריך הבכורה שהוגשה בבקשה הישראלית במדינות נוספות החתומות על אמנת פאריס, אם יגיש בקשות נוספות בטרם תעבור שנה מיום הגשת הבקשה הישראלית.

לדוגמא, ממציא מגיש בקשה לרישום פטנט בישראל ולפני שמסתיימים 12 חודשים מגיש בקשה לרישום פטנט בארה"ב. הממציא יבקש ממשרד הפטנטים האמריקאי על ידי הגשת מסמכי הבכורה הישראלי, את תאריך הבכורה בו הגיש פטנט בישראל, כך אם פלוני אחר הגיש בקשה לפטנט בארה"ב לאחר שהוגשה הבקשה לפטנט הישראלית במידה והממציא הישראלי מגיש בקשה בארה"ב בטרם חלפו 12 חודשים, יזכה בתאריך הבכורה בעל בקשת הפטנט הישראלי.

מסמכי הבכורה המוגשים למשרד הפטנטים האמריקאי, מוזמנים על ידי בעל בקשת הפטנט הישראלית מרשות הפטנטים הישראלית, נכון ליום 30/5/12 עלות אגרה להזמנת מסמכי בכורה הנה 88 ₪.

פטנטים בישראל ובעולם לפי אמנת פאריס או pct 
לכן ממציא שמגיש פטנטים בישראל יכול להגיש פטנטים במדינות בעולם מחוץ לישראל בטרם חלפו 12 חודשים ואין חובה להגיש פטנטים במדינות נוספות בעולם בעת הגשת הפטנט הישראלי. בזמן זה של 12 החודשים, הממציא יכול לבצע "פיתוח פטנטים" או יותר נכון לומר פיתוח של ההמצאה שהוגשה כבקשה לפטנט או לפעול לקידום היזמות העסקית.

בנוסף, לפני שחולפים 12 חודשים יכול הממציא להגיש בקשה לפי אמנת PCT, המאפשרת דחייה נוספת של הגשות פטנטים במדינות נוספות למשך כשנה וחצי נוספת או לייתר דיוק 30 או 31 חודשים במדינות מסוימות מיום הגשת הבקשה לרישום פטנט בישראל, קרי לפני שמסתיימים כשנתיים וחצי מיום הגשת הפטנט בישראל.

באמצעות בניית אסטרטגיה נכונה המותאמת לצרכי הממציא ניתן לדחות עלויות הגשת פטנטים במדינות נוספות ולפתח ולקדם את המיזם.
פטנטים בישראל
פטנטים למכירה בישראל ובעולם
רישום פטנטים בישראל ובעולם הנו אמצעי למכירת פטנטים, פטנטים הנם אמצעי למכירת המצאות ובדרך כלל אינם המטרה של הממציא, לכן בניית אסטרטגיה מתאימה לממציא הנה חשובה, עורכי פטנטים או עורך דין פטנטים (ראה מאמר בקישור על ההבדלים ביניהם) מטרתם ליצור אמצעי לממציא כדי לקבל זכות משפטית מסוג פטנט, אך אינם עוסקים בדרך כלל בתהליך המכירה.

אנו משלבים בעבודתנו עורכי פטנטים ועורכי דין יועצים בשילוב עם צוות טכני בעל ידע טכני בתחומים רבים ומחלקה שיווקית, שיכולה להנחות את הממציא בתהליך המכירה, לפנות לחברות בתחומים שונים, להכין חומר ומצגות למכירה וכיוצ"ב.

יש מספר דרכים למכירת פטנטים, ראה מאמר בו יש 7 דוגמאות לדרכים למכירת פטנטים בישראל ובעולם (ראה מאמר: פטנטים לבית למכירה) לאחר הגשת בקשת רישום פטנט, אפשר להתחיל לפנות לגורמים שונים לקידום היזמות העסקית, אך חשוב לזכור שעדיין לאחר ההגשה אין פטנט רשום, אלא בקשת רישום פטנט, כלומר עדיין לא ניתן לתבוע על הפרת פטנט, אך פלוני אחר שיגיש בקשה עם אותה המצאה, לא יכול לקבל פטנט לאור תאריך הקדימה של המבקש הראשון.

גם לעניין זה פתרונות שונים, למשל אפשר להקדים את תאריך הבחינה באמצעות הגשת בקשה מתאימה ותוספת אגרה של כ-1,000 ₪ בלבד נכון ליום 30.9.2013.

רישום פטנטים או זכות קניין רוחני אחר
נציין שרישום פטנטים הנה אחת הזכויות בתחום הקניין הרוחני, לממציא יש זכויות שונות אותם הוא יכול לבקש בישראל ובעולם, למשל מדגם על עיצוב, מדגם תועלת (ראה הרחבה בנושא במאמר: רישום מדגם תועלת או פטנט) וזכויות קניין רוחני נוספות.

ממציא שמתחיל לקדם יזמות עסקית ומתכוון להגיש בקשת רישום פטנט, כדאי שיבין את המושגים השונים שבתחום, לכן כדאי לעיין במאמר מילון מונחים בפטנטים, שיכול להסביר לממציא חלק מהמושגים שבתחום. 

הפרטים לעיל הנם חלקיים ואינם מלאים, יש צורך להתייעץ עם עורך פטנטים לכל מקרה לגופו, להתאים את צרכיו של הממציא בכדי שיוכל לקדם את הפוטנציאל הגלום בהמצאתו.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©