03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> רישום פטנט עולמי ברשות הפטנטים

רישום פטנט עולמי ברשות הפטנטים

רישום פטנט עולמי ברשות הפטנטים, האם ניתן לקבל פטנט רשום עולמי ? לעיתים ממציאים פונים אלינו ואומרים אנחנו רוצים לרשום פטנט עולמי ברשות הפטנטים. אומנם רישום פטנטים הנו חלק חשוב בתהליך היזמות העסקית, אם זאת לא ניתן לבצע רישום פטנט עולמי ברשות הפטנטים, רישום פטנט הנו בקשה המוגשת לרשות הפטנטים בכל מדינה ומדינה, לא ניתן לקבל פטנט רשום במדינה אחת ובאופן אוטומטי לטעון לפטנט רשום עולמי.  

פטנט רשום מוענק לבעל ההמצאה במדינה שהעניקה את הפטנט הרשום, ניתן להשתמש באמנות השונות על מנת לשמור על תאריך הבכורה במדינות נוספות בהם הממציא עדיין לא הגיש בקשת פטנט, באמצעות שימוש מושכל באמנות עליהם חתומות מדינות רבות בעולם. ניתן לבנות אסטרטגיה המאפשרת לממציא לדחות תשלומים שונים בבקשות לרישום פטנט בעולם.

מגיש בקשת פטנט לדוגמא בישראל יקבל מספר בקשת פטנט ישראלי עם תאריך ההגשה. תאריך הבקשה הישראלי יכול לשמש תאריך בכורה או דין קדימה, במידה ומבקש הפטנט יפעל בצורה נכונה, ובמידה וזה ישרת את מטרותיו. לפני סיום 12 חודשים מיום בקשת הפטנט הישראלי ניתן להגיש בקשת פטנט במדינות נוספות החתומות על אמנת פאריס, כלומר ממציא שיגיש בקשתו למשל בקשה לפטנט בארה"ב יזמין את מסמכי הבכורה מרשות הפטנטים הישראלית. מסמכים אלו הנקראים גם מסמכי בכורה יצרף לבקשתו במשרד הפטנטים בארה"ב, משרד הפטנטים יציין בבקשת הפטנט בארה"ב שהבקשה מסתמכת על תאריך בכורה ישראלי.

אמנה נוספת היא ,PCT בקשת PCT מוגשת לרשות הפטנטים, יש החושבים שבקשה זו היא מקנה פטנט רשום עולמי, אך אין זה כך. בקשה לפי אמנת PCT מקנה תאריך בכורה במרבית המדינות למשך כשנתיים וחצי מתאריך הבכורה הראשון, קרי ממציא שיגיש בקשת פטנט ישראלית, לפני תום השנה יכול להגיש בקשה לפי אמנת PCT שתשמור לו את תאריך הבכורה מהבקשה הישראלית למשך כשנה וחצי נוספות כלומר סך הכול כשנתיים וחצי מיום תאריך ההגשה של בקשת הפטנט הישראלית.

יש להתייעץ עם עורך פטנטים בכל מקרה ומקרה לגופו, אין המידע לעיל מלא, שימוש ב"כלים" המקנה החוק והאמנות השונות ופעילות עסקית, לעיתים בניית דגם ופעולות שיווקיות שונות יכולות לתרום לממציא למנף את המצאתו ולחסוך הוצאות שלעיתים מיותרות.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©