03-9730410
phone6, phone, contact, telephone, support, call
חפש
.
דף הבית >> פטנטים >> רשם הפטנטים ברשות הפטנטים

רשם הפטנטים ברשות הפטנטים

מיהו רשם הפטנטים ברשות הפטנטים? לעיתים ממציאים טועים במינוח, עורך פטנטים אינו רשם פטנטים ברשות הפטנטים, יש להבדיל בין רשם הפטנטים לבין עורך פטנטים.

רשם הפטנטים הנו בעל תפקיד מטעם מדינת ישראל לעומת עורך פטנטים שהנו בעל מקצוע, בעל רישיון המתקבל מרשות הפטנטים המספק שירותים לעריכה ורישום פטנטים לממציאים וחברות.

חוק הפטנטים מציין בסעיף 157 לעניין רשם הפטנטים כדלקמן:
"157. הרשם
(א) בראש הלשכה יעמוד רשם הפטנטים שיתמנה על ידי שר המשפטים.
(ב) הרשם יהיה אדם הכשיר להיות שופט של בית-משפט מחוזי.
(ג) במילוי תפקידיו השיפוטיים לפי חוק זה לא יהא הרשם נתון לכל מרות זולת מרות החוק."

לעיתים ממציאים שואלים האם צריך אב טיפוס לרישום פטנטים? התשובה היא לא, אין צורך באב טיפוס או בדגם, למרות שבמקרים מסוימים ניתן להיעזר בהם כאמור במאמר בקישור האחרון לעיל, אנו מספקים שירותים שונים לממציאים כבר משלב הרעיון על ידי צוות טכני בעל ניסיון רב בפיתוח פטנטים בתחומים רבים.
 
צרו קשר

טלפון:  03-9730410
דוא"ל: 
patentimil@gmail.com
©